Events

all events

The Bible in World's Culture (course)

24 June 2013

בראשית – ואין אחרית: התנ"ך בתרבות העולם
                                 
התכנית  עוסקת בתחומי התרבות הרבגוניים השאובים מן התנ"ך, ביניהם היצירה הספרותית מן הדורות הראשונים שלאחר חתימת המקרא, מקומו של התנ"ך בתולדות היחסים בין הדתות המונותיאיסטיות, הציור והפיסול מאז ראשית ימי הביניים והשפעתו על המוסיקה מימי הרנסנס ועד ימינו. 

התכנית עוסקת גם בהשפעת התנ"ך על התיאטרון, הקולנוע והצילום,  במקומו של התנ"ך בתרבות העברית החדשה, ובלשון התנ"ך והשפעתה על שפת החול של ימינו ביצירות סופרים ומשוררים.

 

תכנית שנתית, 14 מפגשים, ימי שני אחת לשבועיים מ- 16.15 עד 19.45 

מועד פתיחה: 5 בנובמבר 2012

 

 

תיבת נח, תנ"ך אלבה. ספרד, המאה ה- 15

 

 

סדרות נוספות בתשע"ג:

 

Date
24 June 2013