בונים


 • ליאוניד נבזלין, ישראל
 • קרן נדב לקידום מורשת העם היהודי
 • אברהם ואדיתה שפיגל, ארצות הברית, קרן משפחת שפיגל
 • אלפרד מוזס
 • מילטון מאלץ

כל התורמים


לרשימה המלאה של בונים, נדיבים, שוחרים, מייסדים, נאמנים, תומכים, שותפים, קהילות ותרומות הנצחה
לחצו כאן (קובץ PDF)

שותפים


בעלי מניות:

 • אוניברסיטת תל אביב
 • הסוכנות היהודית
 • הקונגרס היהודי העולמי
 • ממשלת ישראל

שותפים:

 • ממשלת ישראל
 • עיריית תל-אביב-יפו
 • ועידת התביעות
 • הוועידה על תביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניה
 • ידידי בית התפוצות באמריקה
 • ידידי בית התפוצות בישראל
 • ידידי בית התפוצות אוסטריה
 • ידידי בית התפוצות בדרא"פ
 • ידידי בית התפוצות בשווייץ
 • ידידי בית התפוצות בקנדה
 • ידידי בית התפוצות בריטניה
 • קהילות יהודיות בגרמניה
 • ממשלת גרמניה
 • ממשלת הסן, גרמניה
 • ממשלת צפון הריין וסטפאליה
 • עיריית קלן, גרמניה
 • המגבית היהודית המאוחדת
 • ניו יורק רבתי
 • הארגונים היהודיים מפולין
 • ניו יורק
 • הג'וינט האמריקני
 • פדרצית יהודי גליציה ארה"ב
 • פדרצית יהודי רומניה ארה"ב
 • וצאי בנדין-סוסנוביץ
 • ארצות הברית
 • בני ישראל החפשיים
 • ניו יורק
 • אגודת אבירי פיתיאס
 • ניו יורק
 • המגבית המאוחדת בריטניה
 • ארגונים יהודיים
 • New York
 • מאוסטריה ומגרמניה
 • ארגונים יהודיים
 • ניו יורק
 • מרוסיה ואוקראינה