הנהלה


אוצרוּת


שיווק


קשרי חוץ


בית הספר הבין-לאומי על שם קורת ללימודי העם היהודי


אירועים וכנסים


המוזיאון החדש


מאגרים ואוספים


מרכז המבקרים


מינהל, לוגיסטיקה, ביטחון ובטיחות


מזכירות החברה


תפעול


תקשוב ומערכות מידע


אתר האינטרנט


ועדות


ועדת תוכן:


פרופ׳ רענן ריין – יו״ר

ליאור גבאי

פרופ׳ איימי סינגר

גיל עומר

ד״ר רות שמיר פופקין

אריאל בורשבסקי

גלית גאון

ענת הופמן

ליאור טל

צבי ענבר

פרופ׳ גדעון שמעוני

ועדת כספים: 


אייל גבאי – יו״ר

ליאור גבאי

רני טריינין

מיטל כחלון

ועדת שיווק:


גיל עומר – יו״ר

מיכל זימלר

מיכל קלמן-אביטל

יניב צוקרמן

ועדת ביקורת:


מירב שגיא יהודיין – יו״ר

עידו מונשרי

רו״ח עופר אלקלעי – מבקר פנים