1. זכויות היוצרים באתר האינטרנט של בית התפוצות בשלמותן שייכות למוזיאון בית התפוצות. אין להעתיק כל חלק ממנו, ללא שניתנה הסכמת המוזיאון מראש ובכתב.
  2. בית התפוצות עושה כל מאמץ לוודא שהמידע באתר מדוייק, אך ייתכנו השמטות, טעויות ומידע שאינו מעודכן, אשר לגביהם אין המוזיאון נוטל אחריות.
  3. קישוריות לאתרים חיצוניים אינן מעידות על קשר עם בית התפוצות או על המלצה מכל סוג שהוא.
  4. אין בית התפוצות אחראי על נכונותו של מידע שמתפרסם אודות בית התפוצות באתרי אינטרנט שאינם בניהולו ובבעלותו של בית התפוצות.