צוות פיתוח מנהיגות חינוכית


צוות פיתוח מנהיגות חינוכית אחראיות על תכניות חד פעמיות ותהליכיות לאנשי חינוך, קהילה ומובילי שינוי בעם היהודי, ועל קורס ההכשרה והליווי החינוכי של מנחות ומנחי בית התפוצות.

צוות קהל וקהילה


צוות קהל וקהילה – אחראיות על ייזום ופיתוח פעילויות תוכן וחוויה המוצעות לקהל הרחב בבית התפוצות.

צוות הקשר הרב-דורי