• מה מכיל מאגר המידע של קהילות יהודיות?

  • האם יש בבית התפוצות רשימות תושבים של קהילות יהודיות בתפוצות?

  • האם יש בבית התפוצות רשימה של קורבנות השואה?

  • כיצד אוכל לקבל מידע על משפחתי?

  • כיצד אוכל לקבל מידע על קהילה יהודית?

  • באיזו שפה יש למלא את טופס ההזמנה?

  • מדוע חשוב שאמלא את שמות הקהילות באותיות לטיניות ("אנגליות")?

  • מתי אקבל את התשובה?

  • האם הזמנת החיפוש מאובטחת?