• האם אפשר לראות את התמונות באמצעות אתר האינטרנט שלכם?

  • האם יש לכם קטלוג של התמונות בארכיון התצלומים?

  • באילו נושאים עוסקות התמונות בארכיון שלכם?

  • האם הארכיון כולל גם מסמכים?

  • האם אפשר לרכוש אצלכם תמונות?

  • האם אתם יכולים לאשר לנו להשתמש בתמונות?

  • האם אפשר לקבל סריקות של תמונות?