אוסף התמונות של המרכז לתיעוד חזותי ע"ש ברנרד ה. ומרים אוסטר בבית התפוצות עומד לרשות הקהל. אם אתם מעוניינים לרכוש תמונות, אתם מוזמנים למלא את טופס הזמנת התמונות ובקשתכם תטופל במרכז לתיעוד חזותי.

למעוניינים לקבל סריקות של תמונות באיכות לדפוס, יכין המרכז לתיעוד חזותי סריקות באיכות מקצועית מעולה, בהתאם לצרכי המזמין, לפי המשתנים הבאים:
רזולוציה: 300 dpi או רזולוציה אחרת
גודל תמונה: מידות בסנטימטרים או לפי A3/A4/A5 וכו'.
אופן סריקה מבוקש: CMYK, RGB, Greyscale וכו'.
פורמט מבוקש לשמירת הקובץ: jpg, tiff, וכו'.
סוג מחשב – PC / Mac
הסריקות יישלחו על גבי תקליטור או בדואר אלקטרוני. יש גם אפשרות להורדת הסריקות כקבצי ftp מאתר האינטרנט של בית התפוצות. אופן המשלוח כפוף לגודל הקבצים ולמפרט הטכני שלהם.

מחיר לסריקה בש"ח

 • סריקות (רזולוציה 100-70 dpi) לבחירה10.00
 • סריקות למצגת מחשב20.00
 • הכנת סריקות חדשות (רזולוציה 100dpi) 40.00
 • סריקות איכות (לא כולל אייריסים)- עד 10 MB 60.00
 • סריקות איכות (לא כולל אייריסים)- עד 50 MB 80.00
 • סריקות איכות (לא כולל אייריסים)- עד 100MB 100.00
 • סריקות איכות (לא כולל אייריסים)- מעל 100 MB 120.00
 • הכנת CD-ROM- עד 100 MB 60.00
 • הכנת CD-ROM- מעל 100 MB 80.00
 • עיבוד תמונה (Photoshop) לפי שעה
 • 140.00 לשעת עבודה
 • תדפיס תמונה מהמחשב 10.00
 • משלוח לישראל בלבד 10.00

תנאי שימוש ותשלומים בגין זכויות פרסום

המחירים הנקובים לעיל לא כוללים תשלום בגין זכויות פרסום.
תנאי השימוש ומחירים של זכויות פרסום נקבעים לפי סוג החומר והמטרה שלשמה מבקשים להשתמש בתמונות.
אישור לפרסום ניתן ותקף למטרה שלשמה הוזמנו התמונות ולה בלבד.
אין להעביר לצד שלישי את התמונות, בכל פורמט שיינתנו – הדפסות / שקפים / שקופיות /סריקות.