"סיפור עתיק בן אלפי שנים וחדש תמיד" (אבא קובנר)


תערוכת הקבע – התצוגה המרכזית של בית התפוצות – מציעה למבקר מסע בזמן ובמקום לגילוי הסיפור הייחודי של ההמשכיות היהודית, של היצירה היהודית, ושל ריבוי פנים בתוך אחדות.

באמצעות ציורי-קיר, שחזורים, דיורמות, תצוגות אור-קוליות, סרטים תיעודיים ותצוגות מולטימדיה אינטראקטיביות, מוצגת הקשת הרחבה ורבת- הגוונים של הקיום היהודי.

התצוגה נחלקת לששה שערים תימטיים:

שער המשפחה


הבית היהודי, חגים, טקסים ומועדים לאומיים, משפחתיים ואישיים.

YEMENITE WED ISRAEL

חתונה בישראל, 1978, בלבוש תימני מסורתי. צלם: מיכה בר-עם

שער הקהילה


הקהילה הייתה בכל הדורות התא היסודי של ההנהגה העצמית ליהדות התפוצות.
בשער דגם גדול של קהילה אשכנזית מן המאה ה-13, ובו מדורים המייצגים את מוסדות הקהילה האוטונומית.

KEHILA 808

מודל של האמן דרק פרייבורן, אנגליה

עמוד "זכור"


באולם "זכור" עמוד זיכרון לזכרם של יהודים שנהרגו "על קידוש השם", כלומר, בשל יהדותם, לאורך ההיסטוריה. העמוד מסמל את ההישרדות היהודית על אף רדיפות, גירושים והשמדה. עוד באולם, "מגילות האש", יצירתו של אבא קובנר, ובה תיעוד של 52 אפיזודות של רדיפת יהודים.

MEMORIAL COLUMN

שער האמונה (שימו לב - חלו שינויים)


במסגרת הקמת המוזיאון החדש, חלו שינויים בקומה זו: ספר התורה שהוצג בה הוסר, ודגמי בתי הכנסת, אשר היוו את "שער האמונה" במשך 35 שנים, הוסרו זמנית מתצוגת הקבע ויוצגו במהלך 2016 ב"היכל בתי הכנסת" החדש. קראו עוד על המוזיאון החדש.

שער היצירה


שער היצירה משרטט את דיוקן המחשבה והיצירה היהודית. המוצגים המרכזיים בשער זה הם קיר בשם "תרבות אחת רבת פנים", ועליו מתוארים הזרמים המגוונים במחשבת ישראל מימי בית שני עד ימינו, ו"אפיקי היצירה" – תבליט גלי המציג את התפתחות התרבות היהודית על כל הסתעפויותיה, מגמותיה והאסכולות השונות שקמו לה. בשער היצירה יש גם אזורים שמוקדשים לאמנות יהודית, לחינוך, לספרות, לעיתונות, ללשונות של יהודים, ועוד.

SCRIBE 808

סופר סת"ם – ספרי תורה, תפילין, מזוזות

 

01595801

תבליט "אפיקי היצירה היהודית"

שער הקיום


בשער הקיום 13 תחנות, בכל אחת מתוארים יחסי הגומלין של היהודים עם סביבתם, מעמדם החוקי, מידת האוטונומיה שקיימו, ויחסיהם עם האסלאם ועם הנצרות, החל מתקופת היציאה מארץ ישראל, ועד למדינת ישראל.

SPAIN ISLAM

תור הזהב בספרד המוסלמית, קיר בתחנת ספרד

שער שיבת ציון


מערך תמונות, תצלומים וקטעי סרטים הממחישים את הערגה והכמיהה לציון בכל הדורות, ועד לייסודה של מדינת ישראל, תוך תיאורם של גלי ההגירה השונים במהלך ההיסטוריה.

RETURN MENORA 404