צוות בית התפוצות

מנכ"ל

דן תדמור

+972-3-745-7888

סמנכ"ל כספים ופיתוח

מתי קליגר

+972-3-745-7820

קשרי חוץ | אגודת ידידי בית התפוצות בישראל

אירית אדמוני פרלמן, מנהלת

+972-3-745-7893

ביה"ס הבינלאומי ללימודי העם היהודי

טליה אבנון-בנבנישתי, מנהלת

+972-3-745-7905

אוצרוּת

אורית שחם גובר, אוצרת ראשית

+972-3-745-7837

שיווק

מוריה זלצר וולשטין, מנהלת

+972-3-745-7870

בית התפוצות באמריקה

שולה בהט, מנכ"ל

+1-212-339-6034

קמפיין המוזיאון החדש בצפון אמריקה

דוד קיבו, מנהל

(917) 780-8171

ידידי בית התפוצות באמריקה

גלוריה גולן, מנהלת

212-339-6034

יחסי ציבור ופרסומים

אסיא ראובן, מנהלת

+972-3-745-7883

אירועים

ליאורה שני, מנהלת

+972-3-745-7881

פרוייקט תצוגת הקבע החדשה

מדי שוויד, מנהלת

+972-3-745-7857

גיוס משאבים, ישראל-אירופה

עיניה זאבי קופר, מנהלת

+972-3-745-7873

מרכז המבקרים

מרק קורס, מנהל

+972-3-745-7804

מאגרים ואוספים

חיים גיוזלי, מנהל

+972-3-745-7858

המרכז לתיעוד חזותי ע"ש ברנרד ה. ומרים אוסטר

רחל שנולד, מנהלת

+972-3-745-7850

משאבי אנוש

טלי סגל, מנהלת

+972-3-745-7892

תצוגת הקבע

גאולה גולדברג, רשמת ומנהלת

+972-3-745-7845

מזכירת חברה ועוזרת ליו"ר הדירקטוריון

נגה שטינמץ

+972-3-745-7912

תפעול

אלי כהן, מנהל

03-7457833

תקשוב ומערכות מידע

בני מדמון, מנהל

+972-3-745-7877

אתר האינטרנט

דנה פז פרינס, עורכת

+972-3-745-7855