גניאלוגיה יהודית

 

אודות המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן

 

המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן הוא יחיד במינו בעולם. במרכז מאגר ממוחשב של אלפי אילנות יוחסין של משפחות יהודיות מקצווי תבל. מבקרים יכולים לערוך חיפוש וגם לרשום את אילן היוחסין שלהם.

במרוצת הדורות עברו משפחות יהודיות ממקום למקום. במקרים רבים הותירו מאחור נכסים, דברי-ערך, מזכרות ורשומות. למרבה הצער, רק לעתים רחוקות תיעדו וכתבו את תולדות המשפחה, ורשמי העבר נותרו רק בזיכרון. כיום אתם יכולים לתעד את המידע על משפחתכם במרכז לגניאלוגיה יהודית של בית התפוצות, ולהבטיח את שימורו של הסיפור המשפחתי לדורות הבאים.

כמעט חמישה מיליוני בני אדם כבר רשומים במרכז לגניאלוגיה יהודית בבית התפוצות, והמאגר גדל מדי יום ומדי שעה. מבקרים ממגוון מקומות ואורחות חיים באים להתחקות אחר שורשיהם, לתעד ולהנציח את אילן משפחתם עבור הדורות הבאים, ובכך הם מוסיפים עוד ענף לאילן המשפחתי הגדול של העם היהודי.

 

כיצד ניתן לחפש במאגר?
תוכלו לבקר במרכז לגניאלוגיה (בחדר העיון השקוף שבקומת הכניסה) ולערוך חיפוש במאגר אילנות היוחסין ובמאגרי המידע האחרים (שמות משפחה, קהילות, תצלומים וסרטים, מוסיקה, אישים ולקסיקון מושגים). במקום נמצא צוות שישמח לסייע לכם.

 

בנוסף, ניתן לערוך חיפוש דרך האתר. לחצו כאן להזמנת חיפוש, מלאו את טופס ההזמנה, שלחו אלינו וקבלו תוצאות בדואר אלקטרוני. מחיר השרות 25 ש"ח עבור ארבעה שמות משפחה.
 

שעות הפתיחה של המרכז:

  • ראשון, שני, שלישי, חמישי: 10.00 עד 16.00
  • רביעי: 10.00 עד 17.00
  • שישי: 10.00 עד 13.00

 

תקנון

 

א. הגדרת המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן.

ב. מטרת המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן.

ג. מהות המידע המצוי במאגר של המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן

ד. המדיניות הכללית של המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן

ה. מעמדו המשפטי של המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן

ו. הבעלות על מאגר המידע של המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן

ז. האחריות על המידע הנמצא במאגר המידע של המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן

ח. שמירת המידע הנמצא במאגר של המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן

ט. מתן שירותים לקהל המבקרים והפונים אל המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן

י. תוקף התקנון

י"א. סיכום

 

א. הגדרת המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן
המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן פועל כחלק בלתי נפרד ממחלקת מאגרי מידע ויישומי אינטרנט של מוזיאון בית התפוצות ועוסק במתן שירות לקהל הרחב בנושא הגניאלוגיה יהודית.

 

המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן מפעיל מרכז למבקרים הממוקם בתצוגת הקבע של מוזיאון בית התפוצות ואשר נועד לשרת את המבקרים במוזיאון. בנוסף למרכז למבקרים מעניק המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן שירותים לכל אדם הפונה אליו באמצעות הדואר, כולל דואר אלקטרוני, הטלפון והפקס או/ו המזמין שירותים באמצעות אתר האינטרנט של מוזיאון בית התפוצות.

 

ב. מטרת המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן

המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן קבע לעצמו כמטרה לאגור נתונים גניאלוגיים על משפחות יהודיות בכל התקופות ומכל קהילות ישראל בכל התפוצות ובארץ ישראל. איסוף נתונים זה נועד לתעד את התולדות ואת המורשת של העם היהודי ולשמרם למען הדורות הבאים, בהתאם למשימתו הכללית של מוזיאון בית בתפוצות.

 

איסוף הנתונים הגניאלוגיים היא להבליט את תולדות המשפחות היהודיות לאורך הדורות ע"י שיחזור קורותיהן בכל מקום ובכל תקופה. בית התפוצות מאמין שאיסוף ושימור נתונים אלה מעשיר באופן משמעותי את הבנת עברו של העם היהודי על כל תפוצותיו.

 

מאגר המידע הגניאלוגי הקיים במרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן פתוח לציבור הרחב בישראל ובכל העולם הן מבחינת הוספת ועדכון הנתונים שלו והן כמקור מידע בעל חשיבות רבה לכל אדם המעוניין בבניית אילן היוחסין של משפחתו או/ו איתור בני משפחה או עריכת מחקרים מדעים בנושאים הרלוונטיים לחקר מוסד המשפחה היהודית וקרותיה במהלך ההיסטוריה ובכלל בכל הנוגע לתולדותיו ומורשתו של העם היהודי.

 

למען קידומן של מטרות אלה פועל המרכז לגניאלוגיה היהודית ע"ש דגלס א. גולדמן לקראת הגדלת כמות הנתונים הנכללת במאגר המידע שלו ובמקביל משתדל בכל עת לענות לדרישות קהל המבקרים ולספק לו את השירות הטוב ביותר, כולל מסירת מידע גניאלוגי מתוך המאגר הפועל במרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן.

 

ככל שכמות הנתונים במאגר המידע של המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן תגדל יביא הדבר לשיפור יכולתו של המוזיאון לספק מידע אמין ועשיר לגבי תולדות משפחות יהודיות רבות יותר ובכך לתרום את חלקו בתיעוד תולדותיו ומורשתו של העם היהודי.

 

ג. מהות המידע המצוי במאגר של המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן

הנתונים הגניאלוגיים הנאספים במרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן הם פרי עבודתם ומחקרם של אנשים פרטים, בודדים או משפחות, חוקרים מקצועיים, קבוצות או/ו חוגי מחקר, אגודות או/ו עמותות העוסקות בגניאלוגיה או בכל תחום רלוונטי אחר ואשר הסכימו להעביר את הממצאים שלהם אל מאגר המידע של המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן.

 

בנוסף קיים במרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן מידע אחר שנאסף ע"י המרכז במשך פעילותו באופן יזום או כפועל יוצא מפעילויות אחרות שהתקיימו בבית התפוצות, כולל תוכניות חינוכיות. מידע זה נמצא בחלקו בתוך המאגר הממוחשב, בחלקו בדפי מידע לא ממוחשבים, ספרים, מסמכים או כל פרסום אחר או ע"ג מיקרופילמים הנמצאים בבעלות מוזיאון בית התפוצות, ובכלל זה צילומים של מסמכי רישום אוכלוסין בקהילות יהודיות בתפוצות.

 

ד. המדיניות הכללית של המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן

הגשת המידע הגניאלוגי אל בית התפוצות נעשית על בסיס הסכמה וולונטרית של מגיש המידע ועל אחריותו בלבד.

 

למגיש המידע נשמרת הזכות לדרוש מבית התפוצות לחסום בפני צפייה פומבית חלקים מסוימים מאילן היוחסין שמסר וזאת בכפוף למגבלות הטכנולוגיות של המאגר המידע הנמצא במרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן.

 

למגיש המידע נשמרת הזכות לדרוש מבית התפוצות הסרת אילן היוחסין שהגיש או חלקים ממנו מתוך המאגר של המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן וזאת על שיקוליו של המגיש.

 

בית התפוצות שומר לעצמו את הזכות לסרב להכליל אל המאגר לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן אילן יוחסין או חלקים ממנו, וזאת לפי החלטת המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן. להחלטה זאת לא תהיה למגיש המידע כל זכות ערער בפני כל ערכאה משפטית בישראל או/ו בכל מדינה אחרת.

 

ה. מעמדו המשפטי של המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן

המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן הפועל במוזיאון בית התפוצות ע"ש נחום גולדמן בתל אביב, ישראל, הוא חלק בלתי נפרד מהמוזיאון וחלים עליו כל החוקים והנהלים הנובעים ממעמדו המשפטי של מוזיאון בית התפוצות ע"ש נחום גולדמן ובהתאם לתקנון המוזיאון וכל יתר ההסכמים וההתחייבויות שעל פיהם פועל מוזיאון בית התפוצות ובכפוף לחוקי מדינת ישראל.

 

אי לכך על מאגר הנתונים של המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן ועל כל המידע הכלול בו חלים חוקי מדינת ישראל על כל המשתמע מכך ובכלל זה חוק הגנת הפרטיות.

 

מעמד זה מחייב כל אדם המוסר מידע גניאלוגי לבית התפוצות, בין אם הוא בעל אזרחות ישראלית או בעל אזרחות של מדינה אחרת להתייחס למשפט הישראלי ואליו בלבד בכל נושא ועניין שיש בו או יכולים להיות בו היבטים משפטיים הכרוכים באבטחת המידע, זכויות על המידע, ויכוח על בעלות המידע, או/ו על נכונותו של המידע הנמצא במאגר של המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן.

 

במקרה של סתירה בין מעמדו המשפטי של המאגר לגניאלוגיה יהודית הנמצא במרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן לפי חוקי מדינת ישראל לבין חוקיה ודיניה של כל מדינה אחרת, יפעל המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן על פי חוקיה של מדינת ישראל בלבד.

 

ו. הבעלות על מאגר המידע של המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן

מאגר המידע הגניאלוגי במרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן נמצא בבעלותו הבלעדית של מוזיאון בית התפוצות עם כל המשתמע מכך על פי חוק הגנת הפרטיות של מדינת ישראל ובכפוף למשפט הישראלי ולתקנון הכללי של בית התפוצות.

 

יחד עם זאת הבעלות על כל אילן יוחסין שנמסר לבית התפוצות שייכת למגיש אילן היוחסין או לבא כוחו. כפועל יוצא מכך נשמרת למגיש האילן הזכות המלאה בכל הנוגע להכללתו או אי-הכללתו והצגתו או אי הצגתו של אילן היוחסין שהגיש לבית התפוצות או של חלקים ממנו או כל סוג של מידע הכלול בו במאגר המידע של המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן.

 

מגיש אילן יוחסין למרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן רשאי להוריש את הבעלות על אילן היוחסין שהגיש לכל אדם אחר לפי רצונו או של בא כוחו, בין אם הוא קרוב משפחתו או לאו, וזאת לפי החלטתו בלבד ולא תהיה לבית התפוצות כל זכות ערער על כך.

 

מגיש אילן היוחסין והוא בלבד אחראי למידע הנמצא באילן היוחסין שמסר לבית התפוצות. פנייה מטעם גורם שלישי להסרת פרטיו מהמאגר תחייב את בית התפוצות לפעול בהתאם.

 

בכל מקרה של דרישה לעריכת שינויים בתוכנו של אילן יוחסין על הדורש שינוי זה לפנות ישירות אל מגיש אילן היוחסין או אל בא כוחו. בית התפוצות יערוך שינויים אך ורק לאחר שהתקבלה הסכמתו המלאה בכתב של מגיש האילן היוחסין או של בא כוחו.

 

במקרה שבעל אילן היוחסין או בא כוחו מסרבים לערוך שינוים במידע הנכלל באילן היוחסין שבבעלותו לפי בקשתו של בית התפוצות או לא ניתן ליצור קשר עם בעל האילן היוחסין או עם בא כוחו בתוך פרק זמן סביר, רשאי בית התפוצות להפסיק זמנית או באופן מתמיד את הצגתו של אילן היוחסין או של חלקים מננו במאגר המידע של המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן וזאת לפי שיקוליו ובכפוף לתקנון זה ולתקנון הכללי של מוזיאון בית התפוצות.

 

במקרה שבעל אילן היוחסין מסרב לערוך שינויים באילן היוחסין לפי בקשתו של צד שלישי, רשאי צד שלישי זה להגיש ערער על סירוב זה לבית המשפט השלום בכפוף לחוקי מדינת ישראל. בית התפוצות מתחייב לכבד כל החלטה ופסיקה של כל ערכאה משפטית של מדינת ישראל.

 

המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן רשאי למסור מידע מתוך אילנות היוחסין שנמסרו לו על ידי המגישים בכל צורה ואמצעי שימצא לנכון, ובכלל זה באמצעות השירות הניתן דרך אתר האינטרנט שלמוזיאון בית התפוצות.

 

בית התפוצות מתחייב לא למסור לצד שלישי את הכל המידע הכלול באילן יוחסין כלשהו ללא הסכמתו המפורשת בכתב של מגיש האילן או/ו בא כוחו. הכוונה היא שבית התפוצות לא ימסור אילן יוחסין שלם ללא הסכמתו המפורשת של בעל האילן היוחסין.

 

ז. האחריות על המידע הנמצא במאגר המידע של המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן

רישומו של אדם במאגר הנתונים של המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן אינו מהווה הוכחה כלשהי לגבי יהדותו של אותו האדם בכל מובן ופירוש.

 

רישומו של אדם במאגר הנתונים של המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן אינו מהווה הוכחה כלשהי לגבי מעמדו האישי של אותו אדם ולא יכול לשמש כהוכחה או עדות בעלת ערך משפטי בפני בית משפט או בית דין רבני או אחר, בכפוף לחוקי מדינת ישראל.

 

המידע הגניאלוגי הנמצא במרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן אינו משמש הוכחה משפטית כלשהי לגבי הקרבה המשפחתית הקיימת או לא קיימת בין אנשים מסוימים וזאת לכל מטרה ועניין, ובכלל זה דיני אישות, הן מבחינת ההלכה היהודית והן על פי חוקי מדינת ישראל.

 

המידע הגניאלוגי הנמצא במרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן אינו משמש הוכחה משפטית כלשהי לגבי הקרבה המשפחתית הקיימת או לא קיימת בין אנשים מסוימים וזאת לכל מטרה ועניין, ובכלל זה בעלות על קניין ודיני ירושות ואפוטרופסות.

 

בית התפוצות אינו אחראי לתוכן המידע על כל סוגיו שנמסר למרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן. האחריות על תוכן המידע, על נכונות הנתונים ואופן הצגתם, על הכללתו או אי-הכללתו של נתון כלשהו או על כל פרט הנמסר לבית התפוצות חלה באופן בלעדי על מוסר המידע, דהיינו בעל האילן היוחסין או בא כוחו.

בית התפוצות לא אחראי בכל צורה שהיא על כל שימוש שייעשה ע"י כל אדם, חברה, מוסד או ארגון כלשהו בישראל או בכל מדינה אחרת בכל סוגי המידע שנמסרו ע"י המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן לאותם גורמים.

 

אין בית התפוצות אחראי לכל הרשום באילן יוחסין או בכל סוג אחר של מידע שנמסר לו לגבי כל דבר שעלול לפגוע בשמו הטוב, רגשותיו, כבודו, גופו, רכושו, או/ו מעמדו של כל אדם הרשום באילן היוחסין בין אם הוא בחיים בין הוא נפטר. יחד עם זאת מוסכם על מגיש אילן היוחסין שלא יימסר על ידו שום מידע אשר עלול לפגוע בשמו הטוב, כבודו, רגשותיו, גופו, רכושו או/ו מעמדו של כל אדם, בין אם הוא חי בין אם הוא נפטר. היה ומידע כזה נמסר, בית התפוצות רשאי, אם הדבר נודע לו בעקבות עריכת בדיקה פנימית או/ו בעקבות פנייה מטעם צד שלישי, לסרב להכליל מידע זה במאגר המידע שבבעלותו של בית התפוצות או לדרוש מבעל אילן היוחסין הספציפי או מבא כוחו לתקן או למחוק את הנתונים הרשומים בו, הכל לפי העניין. אין דבר זה מחייב את בית התפוצות לערוך בדיקה יזומה של כל המידע הנמסר למרכז הגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן.

 

אין בית התפוצות אחראי לכל מידע רפואי שנמסר לו באילן יוחסין כלשהו ואין מידע זה יכול לשמש כהוכחה משפטית לגבי מצבו הרפואי של כל אדם הרשום באילן היוחסין או של צאצאיו או שאר קרובי משפחתו בכל הדורות.

 

ח. שמירת המידע הנמצא במאגר של המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן
כל מגיש אילן יוחסין אל המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן מביע בזאת את הסכמתו שכל המידע המצוי באילן היוחסין שמסר יעמוד לרשות הציבור לצורך עריכת חיפושים גניאלוגיים או/ו מחקרים אחרים, אלא אם בעת מסירת אילן היוחסין ביקש המגיש לא לחשוף את אילן היוחסין שמסר או חלקים ממנן בפני הציבור.

 

כל מגיש אילן יוחסין אל המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן מסכים בעת הגשת אילן היוחסין שזהותו, כתובתו, מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שמסר יימסרו לכל דורש לערוך בירור או מחקר לגבי המידע המצוי באילן היוחסין שמסר למרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן.

 

בית התפוצות אחראי להבטחת המידע המצוי במאגר המידע של המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן לפי חוק רישום מאגרי המידע בספר החוקים של מדינת ישראל.

 

הזכויות על המידע הנמצא במאגר המידע המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן שייכות למוזיאון בית התפוצות באופן בלעדי. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם את המאגר הזה או חלקים ממנו ללא הסכמתו המפורשת בכתב של הנהלת המוזיאון בית התפוצות.

 

בית התפוצות אינו אחראי להפרות של זכויות יוצרים שייתכן שנעשו ביודעין או שלא ביודעין ע"י מגיש אילן היוחסין. כמו כן אין בית התפוצות אחראי לקבלת הסכמת כל היוצרים של אילן היוחסין, אם יש כאלה, עבור רישומו של אילן היוחסין שהם השתתפו בבנייתו במאגר המידע של בית התפוצות.

 

בכל מקרה של פרסום מידע מתוך מאגר המידע המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן חובה על המפרסם לציין את מקורו של מידע זה, כולל בעבודות מחקר גניאלוגי או אחר, בדפוס או המתפרסמים באתרי אינטרנט.

 

לא תהיה מסירה של מידע מתוך המאגר של המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן לצד שלישי ולא יתפרסמו נתונים ממנו גם לא באופן חלקי בכל פרסום מטעם בית התפוצות או גורם אחר, כולל באתרי האינטרנט של מוזיאון בית התפוצות או של כל גוף אחר, ללא הסכמתו המפורשת בכתב של בעל אילן היוחסין או של בא כוחו.

 

ט. מתן שירותים לקהל המבקרים והפונים אל המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן

המרכז לגניאלוגיה יהודית אינו מהווה אישות משפטית ונפרדת, אלא מהווה חלק אינטגראלי של המוזיאון בית התפוצות.

 

יחד עם זאת שומר לעצמו בית התפוצות את הזכות לבקש תגמול כספי על חלק או כל השירותים הניתנים ע"י המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן וזאת על פי החלטות הנהלת המוזיאון העשויות להשתנות למפעם לפעם לפי העניין בהתאם למדיניות הכללית של המוזיאון באותה עת ובכפוף לתקנון המוזיאון.

התשלומים הנדרשים ע"י בית התפוצות הם עבור שירותים בלבד, אין בית התפוצות מוכר את המידע הנמסר לו ע"י מגישי אילנות היוחסין.

 

למגיש אילן יוחסין או לבא כוחו למאגר המידע של המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן לא תהיה שום דרישה או תביעה לתגמול, כספי או אחר, מטעם בית התפוצות, עבור מסירת אילן היוחסין או בעד השירותים שבית התפוצות מעניק בתשלום.

 

מגיש אילן היוחסין או בא כוחו מתחייבים לענות בזמן סביר לפניות אליו מטעם מבקרים, חוקרים או פונים אל המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן והמעוניינים לקבל יותר פרטים לגבי המידע הנמצא באילן היוחסין שהמגיש רשם בבית התפוצות.

 

י. תוקף התקנון
 תוקפו של תקנון זה יחול מרגע פרסומו ברבים ע"י בית התפוצות.

 

בית התפוצות מתחייב לדואג לכך שתוכנו של תקנון זה יובא לידיעתו של כל הציבור, ובכלל זה מגישי אילנות היוחסין בעבר ובעתיד.

 

 תקנון זה יפורסם גם בשפה האנגלית ותקפן של שתי הגרסאות תהיה זהה.

 

בעלים של אילנות יוחסין שנרשמו בבית התפוצות לפני פרסומו של תקנון זה ואשר יביעו בכתב את אי-הסכמתם לתנאים של התקנון הזה יהיו רשאים, אם יהיו מעוניינים בכך, לדרוש מבית התפוצות למחוק את אילן היוחסין שלהם ממאגר המידע של המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן.

 

י"א. סיכום
כל אדם המגיש מידע כלשהו אל המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן או מבקש מידע כלשהו מהמרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן מסכים לראות את עצמו כמחויב לפעול לפי התקנון הזה.

כל הנאמר לעיל בלשון זכר כמו שנאמר בלשון נקבה וחל על כל האנשים שבית התפוצות נמצא איתם בקשר באמצעות המרכז לגניאלוגיה יהודית ללא הבדל בין אם הם אזרחי מדינת ישראל או אזרחים של מדינות זרות.