אוסף קדושין

 אוסף נדיר ובו כ-2,000 תשלילים שצילם צבי קדושין בגיטו קובנה בין השנים 1942 - 1944, וכ-1,000 תצלומים ממחנה העקורים לנדסברג בגרמניה שצולמו  בשנים 1945 - 1946. האוסף נתרם לארכיון בית התפוצות על ידי הצלם בשנת 1982.