אוסף וילהלם-זאב אלכסנדרוביץ'

חמישים תצלומים אמנותיים ייחודיים, המנציחים את חיי היהודים בקראקוב, פולין, בשנים 1920 - 1930. התמונות צולמו על ידי וילהלם-זאב אלכסנדרוביץ לפני עלייתו לארץ ישראל. האוסף נתרם לארכיון בשנת 1985.