מאגרי המידע

זה שלושים וחמש שנים אוסף בית התפוצות מידע דיגיטלי עשיר ומגוון המתעד את העם היהודי לדורותיו: תצלומים, גניאלוגיה, סרטים, מוסיקה יהודית, קהילות ותולדותיהן, פירושם של שמות משפחה יהודיים, א/נשי-שם ומושגים. 

החיפוש במאגרי-המידע הוא רב-שכבתי; הוא יכול לכלול חיפוש אחר ענף מסוים של עץ משפחה, בקשת מידע על מקורם ופירושם של שמות משפחה, איתור מידע על קהילה מסויימת (ברמת כפר, עיירה או עיר), מציאת קשרי משפחה אחרים באותה קהילה וכן חיפוש תמונות, סרטים וקטעי מוסיקה שקשורים למשפחה או למקום.

אפשר לחפש במאגרי המידע באמצעות טפסי הזמנת חיפוש מאתר זה, או בעת ביקור במוזיאון, בחדר העיון השקוף אשר בקומת הכניסה.