שותפים

בעלי מניות

אוניברסיטת תל אביב

הסוכנות היהודית

הקונגרס היהודי העולמי

ממשלת ישראל

שותפים

ממשלת ישראל

עיריית תל-אביב-יפו

ועידת התביעות

הוועידה על תביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניה

ידידי בית התפוצות באמריקה

ידידי בית התפוצות בישראל

ידידי בית התפוצות אוסטריה

ידידי בית התפוצות בדרא"פ

ידידי בית התפוצות בשווייץ

ידידי בית התפוצות בקנדה

ידידי בית התפוצות בריטניה

קהילות יהודיות בגרמניה

ממשלת גרמניה

ממשלת הסן, גרמניה

ממשלת צפון הריין וסטפאליה

עיריית קלן, גרמניה

המגבית היהודית המאוחדת

ניו יורק רבתי

הארגונים היהודיים מפולין

ניו יורק

הג'וינט האמריקני

פדרצית יהודי גליציה ארה"ב

פדרצית יהודי רומניה ארה"ב