חומרים חינוכיים

בית הספר ללימודי העם היהודי מפיק מגוון חומרים חינוכיים ותכניות לימודים עבור קהלים לומדים שונים:

 

חומרי עיון

תחום התוכן של לימודי העם היהודי
אסופת המאמרים בוחנת את  הקשר בין זהות אישית לקולקטיבית, ממפה זהויות יהודיות בנות זמננו, על המאחד והמייחד אותן, משרטטת את מפת העולם היהודי מבחינה  דמוגרפית, בוחנת את מעמדן של קהילות יהודיות בימינו ואת ישראל והתפוצה היהודית מנקודת מבט השוואתית כלל עולמית וכן את השינויים מ"שלילת הגולה" ועד ל"עמיות יהודית". 
 

נא ללחוץ על שמות המאמרים להורדת מסמך PDF:

 

דמוגרפיה ועמיות יהודית. מאת סרג'יו דלה-פרגולה.

 

זהויות יהודיות בנות זמננו: המשגה ומשמעויות. מאת אליעזר בן רפאל.  

 

מעמד קהילות היהודים בתפוצות בימינו בפרספקטיבה השוואתית. מאת גדעון שמעוני

 

ישראל והתפוצה היהודית מנקודת מבט השוואתית כלל-עולמית. מאת גבי שפר


"טיפוח התודעה היהודית" במערכת החינוך הישראלית: מ"שלילת הגולה" בתקופת היישוב ל"עמיות יהודית" בימינו

 

משיח זהויות לעמיות יהודית


 

 

מידע נוסף:
טליה אבנון-בנבנישתי

school@bh.org.il