גנים | יסודיים

      א-ב-גע-דע  | סיפורו של עם  |  זה סמלי  |  בשביל הערכים  |   הקשר הרב דורי

 

 

 

תערוכת אָ-בָּ-גַּע-דַּע - שלוש תכניות

"ויהי כל-הארץ שפה אחת ודברים אחדים" (בראשית י"א, א')
קהל היעד: גן חובה – כיתה ו'
משך התכניות: שעתיים וחצי

 
רציונל:
"מרתה מדברת", "מכונת המילים", "מסוע האותיות", "באר השמות", "דומינו חרוזים", "מגדל בבל" - כל אלה ועוד הם חלק מתערוכת אָ-בָּ-גַּע-דַּע, תערוכה חווייתית אינטראקטיבית העוסקת בהיבטים השונים של השפה העברית, מקורותיה והקשריה התרבותיים. הילדים ייהנו מ"גן שעשועים" של ידע וחוויה. בין הנושאים המוצגים בתערוכה: התפתחות השפה העברית מהעת הקדומה ועד ימינו, השפה כאמצעי תקשורת, ביטויים מוסיקליים של השפה, חריזה, המילה הכתובה, ועוד.

 
שלוש התכניות שלהלן נועדו להשלים את התכנים והפעילות של התלמידים בגלריה. הן מותאמות לגילאים השונים ומציעות מגוון פעילויות חינוכיות וחווייתיות על השפה העברית. הן מזמנות למשתתפים חשיפה פעילה לשורשיה ולמהותה של השפה העברית. התכניות מאפשרות לילדים להעמיק בכל הנוגע לערכיה, יסודותיה והיבטיה השונים של השפה העברית באמצעות משחקי מילים, חקר כתב קדום ויצירת מילים ברוח אליעזר בן יהודה.

[טופס הרשמה]

 
תכנית - משחקי אותיות ומילים

קהל היעד: גן - כיתה א'

משך התכנית: שעתיים וחצי

רציונל: 

שפת הסימנים, שפת הגוף – מהן השפות באמצעותן אנו מתקשרים ביום יום? מנין בוקע הצליל של האות? מה מקור השפה העברית? באמצעות הפעלות מרתקות, סיור חווייתי בגלריית אָ-בָּ-גַּע-דַּע ופעילות יצירתית, התלמידים ישתעשעו במשחקי אותיות וצליליהן ובסימני הניקוד ויחברו אותם למילים בעלות משמעות.
 
מטרות:

 • נכיר את השפות השונות ליצירת תקשורת.
 • ניחשף למקורותיה של השפה העברית.
 • נתנסה בהכרת האותיות וצלילן ונבנה מהברות מילים בעלות משמעות.

 
מבנה התכנית:
 
45 דקות – "משחקי אותיות ומילים" סדנה המבוססת על הכרת השפות השונות ליצירת תקשורת
בין בני אדם. חשיפה למקורותיה של השפה העברית והתנסות בהכרת האותיות וצלילן ובניית מילים בעלות משמעות.
 
60 דקות - "א-ב-גע-דע" סיור מודרך בחלק ממיצגי תערוכה, עם הפעלות ומתקנים המתאימים לגיל המשתתפים. לפני כל תחנה ייתן המדריך רקע קצר וידגים בעזרת משתתפים כיצד פועל המתקן. סכום המטלות בתום הפעילות. דגש על מוצגים העוסקים בסוגי שפות התקשורת (פנטומימה, ברייל), אוֹנוֹמָטוֹפֵּאָה או תַּצְלִיל, מוצגי אותיות ובניית מלים.
 
45 דקות – "כתר האותיות שלי" -  סדנת יצירה בה יכינו התלמידים כתר ססגוני ובו ישולבו אותיות וחומרי קישוט ליצירת שמותיהם של המשתתפים.   

[טופס הרשמה]                                                                 
 

תכנית - מפענחים כתב עברי קדום

קהל היעד: כיתות ב '- ד' (וכיתות ב' ברמה גבוהה)

משך התכנית: שעתיים וחצי    


רציונל:
אילו גלגולים עברה השפה העברית? אילו שפות אנו מכירים? מהי שפת קודש ומהי שפת חול?  כיצד תיקשר האדם הקדמון ובמה ייחודו של כתב חרטומי מצרים? באמצעות הפעלות מרתקות, סיור חווייתי בגלריית אָ-בָּ-גַּע-דַּע ופעילות יצירתית, התלמידים יכירו את סיפורו המרתק של התפתחות הכתב העברי, יבינו את משמעות הכתב לחיינו בעבר ובהווה כאמצעי תקשורת בין בני אדם ויתנסו בכתיבה ופענוח של כתב עברי קדום.

 

מטרות:

 • נכיר את הסיבות להתפתחות הכתב
 • ניחשף לשלבים השונים בהתפתחות הכתב בדגש על הכתב העברי
 • נתנסה בשימוש בכתב עברי קדום


מבנה התכנית:
45 דקות – "מפענחים כתב עברי קדום" סדנה המבוססת על סיפור כתובת גזר, המוצג כאחד ממיצגי התערוכה; דרך סיפור כתביהם של הקדמונים נלמד על גלגולי השפה העברית ועל השתנות הכתב לאורך ההיסטוריה. נפענח "ממצאים ארכיאולוגיים" ונלמד באופן זה על ראשיתו של הכתב העברי.
60 דקות - "א-ב-גע-דע" סיור מודרך בתערוכה הכולל מס' תחנות (מוגדר מראש – לא יגיעו ל- 22 המתקנים) ובהן הפעלות ומתקנים המתאימים לגיל המשתתפים. לפני כול תחנה ייתן המדריך רקע קצר וידגים בעזרת משתתפים כיצד פועל המתקן. סכום המטלות בתום הפעילות. דגש על כתובת גזר.         
45 דקות – "כתב עברי קדום"- סדנת יצירה בה יבנו המשתתפים כדי קרטון קטנים, יקשטו אותם ויכתבו עליהם בכתב עברי קדום את שמם ומקום מגוריהם. 

[טופס הרשמה]


תכנית – מי רוצה להיות אליעזר בן יהודה? 

קהל היעד: כיתות ה'-ו'
משך התכנית: שעתיים וחצי

רציונל:
מה זה אפעון יהר וגשורה? כיצד נוצרות מילים ומאין נוצרה השפה העברית המדוברת? כיצד הפכה שפת התורה, שפת הקודש לשפה חיה ומדוברת? מה חשיבותה של השפה בחיינו ואילו השפעות ספגה? באמצעות הפעלות מרתקות, סיור חווייתי בגלריית אָ-בָּ-גַּע-דַּע ופעילות יצירתית, התלמידים יכירו את סיפורה המרתק של השפה העברית, משמעותה וחשיבותה לאורח החיים היהודי בתפוצות ובארץ.


מטרות:

 • נכיר את סיפורו המרתק של מחיה השפה עברית.
 • ניחשף למילים שהמציא א.ב. יהודה שנכנסו לשפה העברית וכאלה שלא.
 • נמציא מילים חדשות וננסח הגדרות למילים קיימות שאינן בשימוש.

 
מבנה התכנית:
45 דקות – "רוצים להיות אליעזר בן יהודה" – סדנה חווייתית המאפשרת לילדים ללמוד אודותיו של אליעזר בן יהודה, מחיה השפה העברית, ועל המילים אותן המציא; נבחן אילו מהמילים נכנסו לשפה ואילו לא נכנסו ומדוע? נתוודע לדינאמיות של השפה לאורך השנים. נלמד מילים של קודש ומילים של חול, מילים של סלנג ומילים לועזיות שטרם הומצאה להם מילה בעברית. אולי אפילו נמציא מילה חדשה, בדיוק כמו אליעזר בן יהודה!
45 דקות - "המילון העברי שלי" –  סדנת יצירה בה ישולבו המילים וההגדרות למילים שהמציאו הילדים לכדי פעילות יצירתית. 
60 דקות - "אָ-בָּ-גַּע-דַּע" -  סיור מודרך בחלק ממיצגי התערוכה, עם הפעלות ומתקנים המתאימים לגיל המשתתפים. לפני כל תחנה ייתן המדריך רקע קצר וידגים בעזרת משתתפים כיצד פועל המתקן. יינתנו מטלות לתלמידים שיודגמו על ידם בתום הפעילות בגלריה. [חזרה לראש העמוד]

[טופס הרשמה]


 

תכנית – סיפורו של עם 

קהל היעד: כיתות א'- ב'
משך התכנית:שעתיים (לא כולל טקס הענקת חומש/סידור).


רציונל:
"עם יצא לדרך ארוכה ובידו אין משלו אלא ספר" (אבא קובנר); דבריו של אבא קובנר מדגישים את חשיבותה והשפעתה של התורה על שמירת האמונה, היצירה, הערכים והסמלים היהודיים לאורך שנות חייהם בתפוצות. מה משמעותו של ספר התורה לעם היהודי? במהלך התכנית נחשפים הילדים למדרשים, סיפורים ודמויות שונות מן העבר שימחישו את חשיבות התורה לעם היהודי. התכנית כוללת סיור חווייתי בתצוגת הקבע.

 

ניתן להוסיף לתכנית (בתשלום נוסף) גם מפגש עם סופר סת"ם אתו לומדים את מלאכת כתיבת הספר, חוקרים את אותיות השפה העברית, שימושן ומשמעויותיהן השונות. 


מטרות:

 • להכיר את מקומה וחשיבותה של התורה בהתגבשות העם היהודי כמשפחה אחת גדולה וחשיבותה בשמירת האמונה והשפעתה על היצירה היהודית בתפוצות.
 • להכיר את תפקידו של הסופר סת"ם ותהליכי כתיבתו את התורה למען שמירה על אחידות התורה לאורך הדורות.

ניתן לקיים בבית התפוצות אירוע חגיגי לקבלת ספר תורה בסיום הפעילות החינוכית.
 
מבנה התכנית:
60 דקות – "עם יצא לדרך ארוכה ובידו אין משלו אלא ספר" - סיור בתצוגת הקבע הפורס בפני התלמידים את חיי היהודים בתפוצה וחשיבותה של האמונה והשפעתו והשראתו של ספר התנ"ך בשמירת החיים הערכים והסמלים היהודיים.
30 דקות - מפגש עם סופר סת"ם המתאר את מלאכת כתיבת ספר התורה.
45 דקות - יוצרים בהשראת החומש - המשתתפים יכינו סימנייה מעוטרת לחומש. [חזרה לראש העמוד]
[טופס הרשמה]

 

 

תכנית – זה סמלי?

קהל היעד: כיתות ג' - ד'
משך התכנית: שעתיים וחצי


רציונל:
מהו סמל? כיצד נוצרים סמלים ומה חשיבותם? היכן ניתן למצוא אתם בחיינו? תכנית זו עוסקת בהבהרת מושג הסמל בכלל ובסמלים ומוטיבים הלקוחים מהעולם היהודי בפרט. באמצעות הפעלות מרתקות, סיור חווייתי בתצוגת הקבע ופעילות יצירתית, התלמידים יכירו את הסמלים השונים, משמעותם וחשיבותם באורח החיים היהודי.
 
מטרות:

 • נלמד מהי ההגדרה של סמל .
 • ניחשף לסמלים מתחומים שונים הממלאים את חיינו.
 • נבין את המשמעות אותה מייצגים הסמלים. הבנת משמעותם וחשיבותם של הסמלים באורח החיים היהודיים
 • נבחן את השינויים החזותיים שחלו במסמלים יהודיים בהתאם לזמן, למקום ולהשפעה התרבותית בתוכה חיו היהודים.

 
מבנה התכנית:
50 דקות : סדנה: מהו סמל? - דרך חוויה ומשחק נלמד מהו סמל, מהם הסמלים הממלאים את חיינו ומה משמעותם?
70 דקות: סיור: בעקבות הסמלים היהודיים - נצא למסע בעקבות הסמלים היהודיים ונלמד על משמעותם, השינויים שעברו בהתאם לזמן ולמקום וחשיבותם באורך החיים היהודי.
30 דקות: יצירה: מהו הסמל שלי? - המשתתפים יצרו סמל משפחתי המורכב מסמלים וממוטיבים המאפיינים את הסיפור המשפחתי שלהם. [חזרה לראש העמוד]
[טופס הרשמה]

 

 

תכנית – בשביל הערכים

קהל היעד:  כיתות  ה' - ו'.
משך התכנית: שעתיים וחצי 
 

 

רציונל:
מהו ערך? מהן המקורות מהן יונקים הערכים? כיצד הוא בא לידי ביטוי בחיינו?
דרך חידוני פתגמים ומימרות מהמקורות היהודיים, מדרשי תמונה וסיור חווייתי המתאר את מקומם של הערכים בחיי היהודים בתפוצות; במעגל החיים והשנה, נחשפים התלמידים לשאלות שיאפשרו שיח חינוכי ערכי על חשיבותם ומקומם של הערכים בחיינו, השפעתם על עיצוב זהותנו כפרט וכחברה, מה בין ערך יהודי לערך אוניברסלי.


מטרות:

 • למידת נושא הערכים תוך ברור משמעותם בחיינו כפרטים וכחברה. 
 • זיהוי ערכים במימרות מהמקורות היהודיים וחיבורם לחיינו.
 • חשיפה לערכים יהודיים אוניברסאליים דרך סיור בתצוגות.

 
מבנה התכנית: (יש להרכיב בהתאם לקבוצה):
60 דקות - "הערכים שלי" – סדנה הבוחנת את המושג "ערך" ומאפשרת שיח עם התלמידים על נושא הערכים, מקומם ומשמעותם בחיינו; הפעילות כוללת דיון ומשימות חווייתיות החושפות את התלמידים לפתגמים מהמקורות הטומנים בחובם ערכים אתם ידרשו לזהות ולבחון מה תוכם חשוב להם בחייהם.

90 דקות – "מסע בין ערכים יהודיים" – סיור חווייתי בתצוגת הקבע העוקב אחר הביטויים הסמליים והמוחשיים של ערכי העם היהודי במעגלי החיים והזמן. [חזרה לראש העמוד]
[טופס הרשמה] 

 

תכנית – הקשר הרב דורי

קהל היעד: כיתות ד' - ו' ואזרחים ותיקים
משך התכנית: שלוש שעות
 

 

רציונל:
תכנית ביקור זו הינה חלק מתכנית "הקשר הרב דורי" של בית התפוצות, המשרד לאזרחים ותיקים, בשיתוף משרד החינוך,  אשר נועדה לייצר דיאלוג בין דורי, השם דגש על חיזוק תחושת השייכות וחשיפה לסיפורו של לעם היהודי. התכנית מקנה לתלמיד ולאזרח הוותיק חוויה חינוכית ערכית המאפשרת דיאלוג הממגר גילנות ודעות קדומות ביחס לזיקנה ומגביר את המודעות המשפחתית והקהילתית של הדור הצעיר לאזרחים הוותיקים במדינת ישראל. באמצעות המפגש בכיתה והלמידה המשותפת מתאפשרת חוויה חינוכית מפרה והדדית ונוצר גשר רב דורי ייחודי בין התלמיד למבוגר; המבוגר לומד מיומנויות מחשב ואינטרנט, והתלמיד נחשף לסיפורו, לערכיו ולמורשתו של האזרח הוותיק. ביחד, הם מתעדים באמצעים טכנולוגיים פרק בסיפורו המרתק של העם היהודי.


מטרות:

 • חשיפה לסיפור של העם היהודי ולסיפורים האישיים של המשתתפים הוותיקים באמצעות סיור בתצוגת הקבע.
 • העמקת ההיכרות ההדדית בין התלמיד לאזרח הוותיק ע"י שיח העוסק בזיכרונות הילדות.

 

מבנה התכנית:
60 דקות - "הילד הזה הוא אני" - סדנה המאפשרת שיח בין דורי סביב סיפורם של התלמידים והמבוגרים; שירים ותמונות ילדות ממאגרי בית התפוצות יאפשרו למבוגר ולילד לשוחח על זיכרונות הילדות, המקום, הבית, החברים והתקופה.
75 דקות - "מסע רב דורי בעקבות הסיפור היהודי" - סיור חווייתי בתצוגת הקבע, המפגיש את התלמידים עם סיפורים ודמויות המספרות את סיפורו המופלא והייחודי של העם היהודי. (2 דמויות).
45 דקות - "תמונה רב דורית" - סדנת יצירה משותפת של הוותיק והתלמיד בה ייצרו מסגרת לתמונה/ ברכה/ הקדשה, המאפשרת למבוגר ולילד להעניק מזכרת ייחודית אחד לשני מהלימוד המשותף. [חזרה לראש העמוד]

[טופס הרשמה]