אירועים

לכל האירועים

אנוסים ויהודים נסתרים בימינו (מפגש בסמינר)

13 יוני 2013

 

הזהות היהודית של אנוסים ושל יהודים נסתרים אחרים בימינו - מפגש אחרון בסמינר דילמות של זהויות - סמינר בין תחומי של הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין ומרכז קנטור לחקר יהדות אירופה בימינו. מרצה: פרופ' מיכאל קורינאלדי, המכללה האקדמית נתניה

 

ההשתתפות בסמינר ללא תשלום

 

 

 

 

תאריך
13 יוני 2013