he

בקרוב

חג עצמאות שמח! אתם מוזמנים למוזיאון בית התפוצות ללא תשלום ביום העצמאות, שלישי 2.5 בשעות 10.00 עד 15.00
הודעה
ביום המוזיאונים הבין-לאומי, הכניסה למוזיאון ללא תשלום החל מהשעה 12.00 - יום שני, 15.5
הכניסה חופשית
עוד
הודעה