he
מיטב מומחי הסייבר נפגשים לשבוע דיונים והרצאות ברחבי קמפוס תל אביב ובבית התפוצות. 25 עד 29 ביוני
מפגש

בקרוב

די גאלדענע שטאט ניו יורק – תרבות היידיש בניו יורק - סדרה חדשה, הפתיחה ב- 17 בנובמבר וכבר אפשר להירשם!
מפגש