he

בקרוב

מבט על יהודי ליטא: שמות משפחה (חיים גיוזלי) והקרנת סרטים (רבקה אדרת). חמישי, 11.5 בשעה 19.00
מפגש
הרצאה במוזיאון, כולל כניסה לתצוגת הקבע: דור סער-מן ("היסטוריה גדולה בקטנה") על תולדות האלימות בין יהודים לנוצרים. יום חמישי, 18.5 בשעה 20.00
מפגש