he

בקרוב

החלה ההרשמה לסדרה חדשה על יהודי מרוקו - שנת הלימודים תשע"ח. הפתיחה ב- 6 בנובמבר 2017
סדרה
החלה ההרשמה לסדרת הקולנוע הדוקומנטרי בשנת תשע"ח! מפגש פתיחה: 8 בנובמבר, 2017
סדרה
די גאלדענע שטאט ניו יורק – תרבות היידיש בניו יורק - סדרה חדשה, הפתיחה ב- 17 בנובמבר וכבר אפשר להירשם!
סדרה