he
"העלמה רחל בלובשטיין" - סרטה של סיון ארבל על רחל המשוררת. יום רביעי, 3.5, בשעה 16.30
סדרה
מוזיאון העם היהודי בתל אביב - סדרות - ממערב למזרח: סיפורם של יהודי מרוקו
במפגש הבא בסדרה: מדוע היהודים עזבו את מרוקו? עם ד"ר יגאל בן נון. יום שני, 8.5 בשעה 16.15
סדרה
מפגש בסדרת היידיש: ד"ר יניב גולדברג על ספרי זכרונות ושמיל הולנד על המטבח הוורשאי. מדי חודש בשישי בבוקר. שישי, 12.5 בשעה 9.00
סדרה