he

בקרוב

הפייטן ליאור אלמליח והתזמורת האנדלוסית בערב מוזיקלי סוחף. שלישי, 23.5 בשעה 18.00
קונצרט