המייסדים

ד"ר נחום גולדמן 1895 - 1982  

ד"ר נחום גולדמן

ד"ר נחום גולדמן 1895 - 1982

הוגה הקמת בית התפוצות כ"אנדרטה חיה" לזכר היהודים שהושמדו בשואה, שבה חרבו המרכזים היהודים הגדולים באירופה, ובמטרה להנחיל לבני הדור הצעיר שנולדו במדינה חופשית וריבונית ידע והבנה

אבא קובנר 1918 - 1987  

אבא קובנר

 אבא קובנר 1918 - 1987

אבא קובנר גיבש את הקונספציה המוזיאונית של תצוגת הקבע של בית התפוצות המבוססת על נושאי-מפתח המאפיינים את הקיום ואורח-החיים היהודי לאורך הדורות. הוא גם כתב את הטקסטים בתצוגה...

ישעיהו ויינברג 1918 - 2000  

צלם: אדגר אשר

 ישעיהו ויינברג 1918 - 2000

מנהלו הראשון של בית התפוצות משנת 1976 עד 1984. עלה לארץ ישראל ב-1933 מגרמניה. היה פעיל ב"השומר הצעיר", שירת בבריגדה היהודית. בשנים 1961 - 1976 היה מנהל התיאטרון הקאמרי בתל אביב...

ד"ר מאיר וייסגל 1894 - 1977  

באדיבות מכון וייצמן

ד"ר מאיר וייסגל 1894 - 1977

הנשיא הראשון של בית התפוצות בתחילת שנות ה-70. קידם את תהליך התכנון שהוביל לפתיחת המוזיאון. איש ציבור, עסקן ציוני וגייס כספים. יליד פולין, היגר ב-1905 לארה"ב שם היה פעיל בתנועה...