בתי כנסת בגרמניה

בתי כנסת בגרמניה

שחזורים וירטואליים

פתיחה: פברואר 24, 2004

אוצר/ת התערוכה: שרה חושן-הראל

ב-7 במאי 1995 הוצת בית כנסת בעיר ליבק במדינת הסן שבגרמניה. סטודנטים לאדריכלות באוניברסיטת דרמשטדט, גם היא בהסן, ביקשו להגיב תגובה הולמת למעשה הנפשע והחליטו כי יעשו זאת בדרך של מחקר, תיעוד ושחזור של בתי כנסת.

מטרתם הייתה כפולה: ראשית, הם ביקשו לעורר עניין במבנים ובמונומנטים היסטוריים חשובים שנחרבו ואבדו מן העולם כתוצאה מן האלימות הנאצית. שנית, להנציח את החיים היהודיים בגרמניה בעבר --  ואת חורבנם.

שלושה פרקים לתערוכה:  שני מבואות היסטוריים ותצוגה מרכזית.
המבוא הראשון, מציג את התבססות המשטר הנאצי; את התהליכים החוקתיים שבאמצעותם סולקו יהודי גרמניה בהדרגה מן החברה האזרחית, ואשר הגיעו לשיאם בשנת 1938, בהתקפה מתוכננת על מאות בתי כנסת ברחבי הרייך ("ליל הבדולח"). המבוא השני, מציג תיעוד היסטורי וצילומי של הריסת בתי הכנסת.
בחלק המרכזי של התערוכה מוצג פרויקט השחזור (באמצעות מחשב) של בתי הכנסת. נכללים בו, בין היתר, שלושה סרטי הדמייה תלת-ממדית ויותר מ-10 עמדות מחשב, שבהן מוזמנים הקהל לערוך ביקורים וירטואליים בתוך בתי הכנסת פנימה ובסביבתם הקרובה.

התערוכה נערכה על ידי המחלקה לאדריכלות באוניברסיטה הטכנולוגית של דרמשטט, מדינת הסן, בשיתוף עם הגלריה הפדראלית של גרמניה והיא מנויידת על ידי המכון הגרמני לקשרי תרבות בינלאומיים. התערוכה הוצגה בבית התפוצות בשיתוף עם מכון גתה, תל אביב.