יהודים בארצות ערב

יהודים בארצות ערב

תצלומים 1992-1995

פתיחה: מרץ 18, 1996

אוצר/ת התערוכה: רות פורטר