אדרת אליהו: הגאון מוילנה, דמותו והשפעתו

הגאון מווילנה

אדרת אליהו: הגאון מוילנה, דמותו והשפעתו

פתיחה: מרץ 19, 1998

אוצר/ת התערוכה: רחל שנולד