בארץ גיזת הזהב

בארץ גיזת הזהב

יהודי גרוזיה, תרבות והיסטוריה

פתיחה: דצמבר 19, 1992

אוצר/ת התערוכה: רחל ארבל