אתרים יהודיים בלבנון, קיץ 1982: תצלומים מאת מיכה בר-עם

אתרים יהודיים בלבנון, קיץ 1982: תצלומים מאת מיכה בר-עם

פתיחה: יוני 22, 1982