אורות וצללים [ננעלה]

אצטרולב מעשה ידי אסטרונום ואמן יהודי באיראן, המאה ה- 17. אוסף עליזה ושלמה מוסיוף

אורות וצללים [ננעלה]

סיפור איראן והיהודים

פתיחה: דצמבר 31, 2010

אוצר/ת התערוכה: חגי שגב