Forging the Melting Pot

Roni Shvid Hazan, 2011

Forging the Melting Pot

Opening: April 10, 2014

Exhibition Curator: Amit Zoller | Yaacov Israel

 

"מתיכים את כור ההיתוך" הוא פרויקט משותף למרכז האקדמי ויצ"ו חיפה ולבית התפוצות, אשר במסגרתו מוצגת תערוכת חתך של בוגרי המחלקה לצילום, מדיה וקולנוע מהעשור האחרון. התערוכה מתייחסת באופנים דוקומנטריים ואישיים למציאות הישראלית.

 

בתערוכה מוצגות 17 עבודות בוגרים שמנסות לבנות ולהבנות תמונת מצב. מבט ועוד מבט ועוד מבט, מייצרים מכלול אשר ביכולתו לומר דבר מה עלינו כחברה וכתרבות. אנשים צעירים שרואים נוף, אנשים, ותופעות חברתיות או תרבותיות.

 

הבוגרים נוקטים אופני פעולה שונים אל מול המציאות. מי בצילום-חטף (סנפ שוט), מי בצילום מבויים ומי בצילום אשר האסטרטגיה המובילה אותו היא צילום ה״תייר״ - צלם המצטלם בתוך הסביבה אותה הוא תר. ויש גם מי שצילמו ווידאו דוקומנטרי, או צילומי נוף המתכתבים עם ציירי ארץ ישראל המיתולוגיים.


התערוכה מפנה את מבטה אל קהילות שונות: אל הקיבוץ ותהליכי השינוי שהוא עובר; אל הקהילה בת התרבות הרוסית והדרך שבה היא מגיבה למפגש עם התרבות המקומית; ואל החברה הערבית כפי שהיא משתקפת במרחב החיפאי הלא שגרתי. בתוך כל אלה, משקפים הצילומים פנים רבות של המציאות הישראלית: החל מהתפוררותם של מפעלי התעשייה הכבדה, עבור למרחבי נוף שהריק שלהם משקף ישראליות ישנה-חדשה, ומשם אל חיי הידוענים בני האלפיון העליון, או האוכלוסייה הפוקדת את השוק הטורקי בחיפה.

 

כיצד משתקף מרקם חברתי-תרבותי זה בעיני צלמי הדור הצעיר? נקודות המבט השונות המיוצגות בתערוכה יוצרות רשומון אשר סיכומו הוא משום תובנה נוספת על מרכיביו של השבט הישראלי.

 

אוצרי התערוכה: עמית זולר, יעקב ישראל
המחלקה לצילום ומדיה, המרכז האקדמי ויצו חיפה
 


משתתפים: יניב אלון, פולי בלום, סופי ברוקס, יעל גולדשמיד, נופר חסון הנדלמן, אופיר יונה, קארין לפידות, הדס מועלם, דורון עובד, עוזי פורת, חגי פריד, אורלי פרל ניר, עמרי קרן לפידות, רותם רוזנאי, נדב רותם, רוני שביד חזן

 

התערוכה מוצגת בגלריה 2 (ימין) עד 30 במאי, 2014