יקירי ויקירות בית התפוצות

שנת תשמ"ה – 1984

 • מר יצחק נבון
 • פרופ' סלו ו. בארון
 • מר יצחק בשביס זינגר
 • מר נורמן גילמובסקי
 • מר אברהם שפיגל

שנת תשמ"ו – 1986

 • מר פיליפ מ. קלוצניק
 • פרופ' אפרים אלימלך אורבך
 • מר פנחס (פינו) גינזבורג
 • גב' ביאטה קלארספלד

שנת תשמ"ח – 1987

 • מר אבא קובנר ז"ל
 • ד"ר יוסף ביגון
 • ד"ר יונה אתינגר
 • מר ירוחם גורניצקי
 • הרב ד"ר משה רוזן
 • מר ישעיהו וינברג

שנת תשמ"ח – 1988

 • פרופ' אלי ויזל

שנת תשס"ט – 2008

 • גב' אדית תאומים
 • מר הרווי קרוגר
 • גב' ד"ר רות שמיר-פופקין
 • הוקרה מיוחדת, רוה"מ לשעבר מר אריאל שרון