מיזמי קהילות


המרכז ליהדות ליטא ע"ש סולי ילין


בחדר העיון ע"ש משפחת שפיגל

Yellin

המרכז ליהדות ליטא, בחדר העיון ע"ש משפחת שפיגל, נחנך ביוני 2001. פתיחת המרכז התאפשרה הודות לסיועו הנדיב של מר סולי ילין. המרכז נמצא בקומה הראשונה של המוזיאון, בחדר העיון ע"ש משפחת שפיגל, במסגרת "שער הקהילה" של תצוגת הקבע.

המרכז מוקדש לתולדותיהן ולמורשתן של הקהילות היהודיות בליטא. ניתן למצוא בו מידע אודות 250 קהילות יהודיות שהתקיימו בליטא עד לשואה. הכוונה לאזור ממלכת ליטא ההיסטורית, שנמצא היום גם בשטחי בלרוס, לטביה, פולין ורוסיה.

באזור חייתה במשך מאות שנים קהילה יהודית תוססת ופורחת. בסוף המאה ה-19 הוערך מספרם של היהודים הליטאים, שנקראו "ליטווקים" ביידיש, בכ-1,500,000. כיום, יותר ממאה שנים אחרי גלי ההגירה הגדולים ליבשת אמריקה, לדרום אפריקה, לישראל ולארצות אחרות, וששים שנים אחרי שרוב רובם של היהודים שנשארו בליטא נספו בשואה, מוערך מספרם בכמה עשרות אלפים בלבד. המרכז ליהדות ליטא ע"ש סולי ילין מאפשר למבקרים בבית התפוצות ללמוד על ייחודה ועושרה של קהילה יהודית זו. המרכז מתמקד בתחומים כגון תולדות ההתיישבות היהודית בליטא, חיי היום-יום במחצית הראשונה של המאה ה-20, אדריכלות של בתי כנסת, ביוגרפיות של אישים בולטים, חיי הדת והרוח של יהודי ליטא ותרומתם הכבירה לתחייה הלאומית של היהודים בארץ ישראל. מדור מיוחד מוקדש לחייו ולפועלו של רבי אליהו בן סולומון זלמן – הגאון מווילנה.

בחדר העיון ע"ש משפחת שפיגל ניתן לצפות בגירסה הווירטואלית של התערוכה "אדרת אליהו" על הגאון מווילנה, שהוצגה בבית התפוצות בשנת 1998, לחפש מידע במאגר הקהילות היהודיות, מאגר מולטימדיה אינטראקטיבי, או לצפות במבחר סרטי תעודה או קטעי סרטים מקוריים.

בית התפוצות, יוני 2001: חנוכת מרכז יהדות ליטא בנוכחות מר סולי ילין וד"ר דוד אלכסנדר

בית התפוצות, יוני 2001: חנוכת מרכז יהדות ליטא בנוכחות מר סולי ילין וד"ר דוד אלכסנדר

תיעוד הקהילות היהודיות באוסטריה


אתר דו-לשוני

HOMESCREEN AUSTRIA

תיעוד הקהילות היהודיות באוסטריה, אתר שמוקדש לתולדותיהן ומורשתן של קהילות יהודיות אשר שגשגו בתחום הרפובליקה של אוסטריה מאז ימי הביניים המוקדמים ועד לתחילת המאה ה-21.

האתר נחלק למדורים לפי תקופות היסטוריות ונושאים עיקריים. המדור "מבט אל חיי היהודים באוסטריה" הוא מעין הקדמה במולטימדיה, עם מבוא תמציתי למורשת המרשימה של הקהילות היהודיות באוסטריה. שלושת המדורים הבאים דנים ביהדות אוסטריה בימי הביניים, בעידן המודרני ובתקופתנו, ומכילים מידע על עשרות קהילות יהודיות. במדורים ההיסטוריים יש מגוון נושאים, בעיקר הושם דגש על דמוגרפיה, מוסדות קהילה, חיי הדת והתרבות, מקצועות, חיי היומיום, היבטים מגדריים, מעמד משפטי ויחסים עם החברה האוסטרית, רדיפות יהודים והשואה, והשפעה הדדית בין יהודים לבין אוסטרים.

באתר גם שני תאריכונים, האחד הצגה כרונולוגית של מאורעות עיקריים בחיי הקהילות באוסטריה מאז תחילת ההתיישבות היהודית בראשית ימי הביניים ועד למאה ה-21, והתאריכון השני מתמקד בחיי היומיום של היהודים בווינה כפי שהשתקפו בעיתונות ובמודעות במשך שנה אחת, שנת 1923 (תרפ"ד-תרפ"ה). את המאגר מעשירות גם מאות ביוגרפיות של אישים יהודים אשר נולדו, חיו או פעלו באוסטריה. מדור נוסף מוקדש למורשת יהודי העיר וינה, מימי הביניים ועד לתחילת המאה העשרים ואחת. המאגר כולו מלווה בתיעוד חזותי עשיר, קטעי וידאו, הקלטות מוזיקה ומפות אינטראקטיביות.

קישור אל האתר

תיעוד הקהילות היהודיות באוסטריה מתאפשר הודות למענק הנדיב של הקרן האוסטרית הלאומית למען נרדפי הנאצים.

תיעוד הקהילות היהודית בשוויץ


בית התפוצות מבקש את עזרתכם באיסוף תצלומים וסרטים המתעדים את החיים היהודיים בשוויץ, בעבר ובהווה.

הוסיפו את תולדות משפחותיכם וקהילותיכם לאלבומו של העם היהודי בבית התפוצות.  מטרתנו היא להעשיר את אוספי התצלומים והסרטים של המוזיאון ולהבטיח שהחיים היהודיים בשוויץ יתועדו במאגרי המידע של מוזיאון, בדומה לכל יתר קהילות ישראל בתפוצות.

כל התצלומים והסרטים יוחזרו לבעלים, ויינתן קרדיט מלא.

לפרטים נוספים ולתיאום, נא לפנות אל:

גב' רחל שנולד,

מנהלת המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר בבית התפוצות

טלפון 03-7457850

מייל: [email protected]

03693200

בית אבות בלנגנאו, שוויץ. גלויה, 1920-1880. בית התפוצות, המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר. אוסף עמי בן יעקב, ניו יורק

בית הכנסת בלוזן, שווייץ. נחנך ב- 1912. גלויה, בית התפוצות, המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר. באדיבות מקס פרלס

בית הכנסת בלוזן, שווייץ. נחנך ב- 1912. גלויה, בית התפוצות, המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר. באדיבות מקס פרלס