רוצה לשאול שאלה? לשתף ברשמי הביקור? להציע הצעה? להתלונן או לשבח? לברר על אבידה שהשארת אצלנו? לברר על משרה פנויה? להתנדב? לקבל את הניוזלטר? מלאו את כל הפרטים ונחזור אליכם בהקדם.


[handle-state]

מען למכתבים


בית התפוצות
ת"ד 39359
תל אביב 6139202

טלפון לבירורים כלליים


03-7457800

מייל לבירורים כלליים


[email protected]