אצטרולב שנוצר במאה ה-17, בידי אמן, אסטרונום ואסטרולוג יהודי. חפץ יחידאי זה, אינו מעיד רק על מיומנות ביציקת נחושת, אלא משקף את הידע האסטרונומי והמתמטי של בעל המלאכה ושל זה שעשה בו שימוש. האצטרולב הוא אחד המכשירים המדעיים שאומצו מן העולם היווני והותאמו לצרכי העולם המוסלמי. הוא מעוטר בגרמי השמיים הממופים במערך מדויק המאפשר לקבוע את הזמן ואף לזהות, על פי הכוכבים, מתי הזמן הנכון לצאת למלחמה, מהי שעת הלידה ומה יהיה מזלו של הרך הנולד. אוסף עליזה ושלמה מוסיוף

אורות וצללים - סיפור איראן והיהודים [ננעלה]


 

התערוכה התקיימה הודות לנדיבותה של קרן משפחת יונס וסוראיה נזריאן

התערוכה מספרת את סיפורה המרתק של יהדות איראן, שלמרבה הפלא כמעט לא נודע עד כה ברבים.

המוצגים בתערוכה מעידים מחד על חיים עשירים של שיאים תרבותיים ופריחה, ומאידך על רדיפות ותקופות שפל – חיים של אורות וצללים.

את סיפורה של יהדות איראן, כמו את סיפורה של כל קבוצת אנשים, ניתן לספר באינספור אופנים. אנו ביקשנו לספר אותו, לראשונה, כתערוכה; להביא את תולדותיהם של היהודים בני איראן על דרך חוויית התרבות המיוחדת שנוצרה שם, ולהציג סיפור שיהיה נהיר וכובש הן עבור בני הקהילה, שמכירים את הוויית חייה באופן אינטימי, והן עבור המבקר המזדמן, שאינו יודע דבר על קורותיה. דווקא עכשיו, כאשר איראן מוזכרת במרחב הציבורי בעיקר בהקשרים של אימה ולוחמה, מעניין להפנות את המבט אל הקשר התרבותי שבין המרחב היהודי (ואף הישראלי) לבין המרחב הפרסי, ולהציג את איראן על כל רבגוניותה: פסיפס של מגזרים אתניים, דתות, תרבויות ולשונות. כזו היתה איראן מאז ומעולם, ורבגוניות כזו אפיינה גם את הקהילות היהודיות שבה: תרבויות בתוך תרבויות, שיש להן הרבה מן המשותף והרבה מן המבדיל זו עם זו, כמו גם עם סביבתן הלא-יהודית. במשך כמעט 3,000 שנה, מאז בואם של היהודים הראשונים לאזור בעקבות גלות בבל, היטלטלו חייהם של יהודי איראן בין ניכור קיצוני לבין השתלבות במארג המורכב והמרתק של המרחב הפרסי. קיומם היה רצוף רדיפות וגזירות, ולצד זאת עשיר ביצירה ובהישגים יוצאי דופן. התערוכה חושפת חיים של שיאים תרבותיים ושל תקופות שפל, רדיפות ואף אניסות; חיים של פריחה וחיים של הסתרה ושל דיכוי – סיפור של אורות צללים.

בתערוכה מוצגים חפצים אותנטיים, מסמכים ודימויים המעמידים עדות לחייהם המלאים והמרתקים של יהודי איראן. באמצעות הצגתם בפומבי, חפץ לצד חפץ, נבנה נרטיב החושף את מנגנוני הייצוג של יהדות איראן, ונחשפת התשוקה הקיימת בכל אדם ליצור חיי תרבות וקהילה ולהשאיר אחריו עדויות פיזיות, שיספרו את סיפורו גם בלא מילים.

בחרנו להציג חפצים היסטוריים לצד יצירות אמנות עכשווית של בני הקהילה. בחרנו לעשות זאת באופן שאינו כרונולוגי אלא נושאי, ולשרטט בכך קשר אמיץ, לעתים אסוציאטיבי, בין הביטוי הוויזואלי של אז ושל עכשיו. הקשרים והחיבורים חושפים מהלך מתמשך של יצירה ויצירתיות, ומשלימים את תמונתה של קהילה מיוחדת ונהדרת ושל חוויה אישית של היות בן או בת הקהילה.

פתיחה: 31 בדצמבר 2010

נעילה: 30 באפריל 2011

אוצרת: אורית אנגלברג ברעם