הגשר החי: מיפגש המתנדבים הארצישראלים עם שארית הפליטה [ננעלה]

הוצגה בשנת 1983

חייל של הבריגדה היהודית מלמד ילדים פליטים, 1946חייל של הבריגדה היהודית מלמד ילדים פליטים, 1946 (מתוך תערוכת בית התפוצות: "הגשר החי" - מפגש מתנדבים ארצישראלים עם שארית הפליטה, 1983)

חייל של הבריגדה היהודית מלמד ילדים פליטים, 1946חייל של הבריגדה היהודית מלמד ילדים פליטים, 1946 (מתוך תערוכת בית התפוצות: "הגשר החי" – מפגש מתנדבים ארצישראלים עם שארית הפליטה, 1983)

אוצרת: נאוה שרייבר

על התערוכה (טקסט מ-1983)

התערוכה מוקדשת לזכרו של חיים לסקוב. הרמטכ"ל חיים לסקוב היה אחד מהישראלים הרבים שהתנדבו לשרת בצבא הבריטי. כקצין בבריגדה היהודית הוא השתתף במפגש ההיסטורי עם ניצולי השואה מארופה, שאותו מתעדת התערוכה. בערוב ימיו, בתפקידו כנשיא ליגת ותיקי המלחמה, היה בין יוזמי תערוכה זו.

מטרת התערוכה להביא לידיעת הציבור ובעיקר הדור הצעיר, פרק דרמטי וחשוב בתולדות היישוב, שאסור שיישכח. תנועת ההתנדבות, שהביאה 30,000 יהודים מארץ ישראל לשורות הצבא הבריטי, הולידה מציאות היסטורית שבה היהודים נטלו חלק מעשי במאבק נגד הנאצים.

הודות לבשורה הציונית שנשאו עמם המתנדבים אחרי המלחמה בקרב ניצולי השואה, במחנות העקורים ולאורכם של נתיבי הבריחה וההעפלה, מאות אלפים פליטים יהודים נהיו לכוח עצום שנלחם על הזכות לבנות את ביתם בארצם ההיסטורית. אין ספק שלחצם המאורגן של הניצולים מילא תפקיד מכריע בהתפתחויות הפוליטיות שהובילו לבסוף להקמתה של מדינת ישראל.

בעזרת צילומים ממחישה התערוכה את המפגש של המתנדבים עם יהודי הגולה – במזרח התיכון, בצפון אפריקה ובאירופה. התמונות נלקחו מארכיון צה"ל ומקורות נוספים, אך רובן הגיע מאנשים פרטיים, מתנדבים לשעבר בצבא הבריטי. את החומר אספו חברי הליגה לוותיקי מלחמה בישראל.