היהודים האחרונים של ראדאוטי: תצלומים מאת לורנס זלצמן [ננעלה]

  הוצגה בשנת 1978
עגלת חברה קדישא. רדאוץ, רומניה, 1970. צילום: לורנצו זלצמן, ארה"ב.
מתוך תערוכת בית התפוצות "היהודים האחרונים של רדאוץ"
(ארה"ב, אוסף לורנצו זלצמן)