המכביה – כרזות וצילומים

פתיחה: יוני 10, 2009
אוצרת התערוכה: רחל שנולד
[נעילה: אוגוסט 2009]

המכביה היא כינוס ספורט בינלאומי יהודי בחסות "מכבי העולמי", המתקיים מדי ארבע שנים בישראל, בהשתתפות ספורטאים מישראל ומרחבי העולם. ההחלטה על קיום המכביה בארץ-ישראל התקבלה בשנת 1929 בקונגרס של "מכבי העולמי".

המכביה הראשונה נפתחה ב-28 במרס 1932 בתל-אביב, בהשתתפות כ-400 ספורטאים. על המכביה השנייה, שהתקיימה ב-1935, העיב צל עליית הנאצים לשלטון בגרמניה והתגברות האנטישמיות באירופה. במכביה זו השתתפה משלחת מגרמניה, לאחר שקיבלה אישור מהשלטונות הנאציים להצטרף למשחקים. המכביה השנייה זכתה לכינוי "מכביית העלייה", כי רבים מהספורטאים שהשתתפו בה העדיפו שלא לשוב לבתיהם ונשארו בארץ לאחר שהסתיימה. המכביה השלישית, הראשונה לאחר קום המדינה, נערכה ב-1950.

עם השנים גדל מספר המשתתפים ומספר המשלחות, והמכביות הפכו למפגש הגדול ביותר של ספורטאים יהודים מרחבי העולם. במכביה השמונה-עשרה, ביולי 2009, צפויים להשתתף כ-5,000 ספורטאים מ-64 מדינות וכ-2,000 ספורטאים מישראל.

הצילומים והכרזות בתצוגה מתעדים את המכביות השונות.

הכרזות מוצגות באדיבות מוזיאון מכבי על שם פייר גילדסגיים, רמת גן.
התערוכה מוצגת באולם המבואה ע"ש האחים יצחק גרינשטיין-שמיר וחיים גרינשטיין, בסיועה של רות שמיר.

macabiaחברי המשלחת מגרמניה בטקס פתיחת המכביה השנייה, תל-אביב, ארץ ישראל, 1935 בית התפוצות, המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, באדיבות חנה לוי-עפרון

חברי המשלחת מגרמניה בטקס פתיחת המכביה השנייה, תל-אביב, ארץ ישראל, 1935 בית התפוצות, המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, באדיבות חנה לוי-עפרון

בטקס הפתיחה של המכביה השלישית, רמת גן, ישראל, ספטמבר 1950 באדיבות מוזיאון מכבי ע"ש פייר גילדסגיים, רמת גן

בטקס הפתיחה של המכביה השלישית, רמת גן, ישראל, ספטמבר 1950 באדיבות מוזיאון מכבי ע"ש פייר גילדסגיים, רמת גן

המכביה הראשונה, תל אביב, ארץ ישראל, 1932 כרזה, 2001 באדיבות מוזיאון מכבי ע"ש פייר גילדסגיים, רמת גן

המכביה הראשונה, תל אביב, ארץ ישראל, 1932 כרזה, 2001 באדיבות מוזיאון מכבי ע"ש פייר גילדסגיים, רמת גן