המראה הגדול הזה [ננעלה]


משה רוזנטליס: "קורות עם ישראל"

פתיחה: 21 במרץ, 2013

נעילה: 12 ביולי, 2013

אוצר: אליק מישורי | יוזם התערוכה: אבנר רוזנטליס | מנהלת תערוכות: סמדר קרן

בית התפוצות חושף לראשונה לציבור סדרה של ארבעה ציורי מופת גדולי ממדים (6 מטרים רוחב, 1.5 מטרים גובה) שיצר הצייר משה רוזנטליס, בתערוכה "המראה הגדול הזה – משה רוזנטליס: קורות עם ישראל". סדרת הציורים, ששמה המקורי "קורות עם ישראל", ערוכה על פי סדר כרונולוגי-היסטורי:

  • יציאת מצרים
  • מהאינקוויזיציה ועד לעלייה לארץ ישראל
  • ממלחמת השחרור ועד ליישוב הנגב
  • ירושלים

הסדרה הוזמנה בשנת 1980 על ידי איש העסקים שאול אייזנברג ונקבעה על קירות חדר הישיבות של 'בית אסיה' בתל אביב. הציורים מעולם לא נחשפו לקהל הרחב וכעת יוצגו לראשונה בבית התפוצות, תחילה במתכונת של תערוכה זמנית ולאחר מכן – בתצוגת הקבע של המוזיאון.

הצייר משה רוזנטליס (1922–2008) נולד בליטא ועלה לישראל בסוף שנות החמישים, והוא בשיא תהילתו האמנותית. עם עלייתו ארצה לא זכה לחיבוקו של הממסד האמנותי המקומי, אשר באותה עת פנה למופשט וסימן באמצעותו 'רוח חדשה' באמנות הישראלית. בשנים 1978 – 1980 צייר רוזנטליס סדרה של ארבעה ציורים מונומנטליים בהם פרש נרטיב חזותי של תולדות העם היהודי.

בנוסף לארבעת הציורים הגדולים, מוצגות בתערוכה יצירות נוספות של האמן, ביניהן רישומים ומתווים קטנים ששימשו אותו כציורי הכנה ליצירה הגדולה, וגם ציורים בסגנון חופשי יותר שיצר בעקבות הסדרה המוזמנת. התערוכה מבקשת לחשוף את הצופים לתהליך יצירתי מרתק של אמן ישראלי שהקדיש שנתיים של מחקר מעמיק ליצירת סדרה ייחודית, שמלבד העובדה שטרם נחשפה ברבים, גם הנושא המוצג בה, עד כמה שהדבר נשמע מוזר, הוא נדיר בתולדות האמנות הישראלית.

Rozenthalis_1

בניגוד לתפיסה הרווחת בשדה האמנות הישראלית, לפיה תיאורים נרטיביים של אירועים מתולדות הציונות הם תולדה של תוכן מוכתב תמיד בידי הממסד הפוליטי ('אמנות מטעם' או 'אמנות מגויסת'), אופיה של הסדרה "קורות עם ישראל" של רוזנטליס לא נקבע בידי איש זולתו; לא תוכנה ולא הסגנון האמנותי שבה נוצרה. בהזמנת העבודה נתבקש האמן לצייר משהו כללי הדן במסורת היהודית. בתהליך התיכנון לקראת ציור הסדרה, כבר משלבי החיפוש והמחקר הראשוניים, חזה רוזנטליס בדמיונו את תחילת ההיסטוריה של העם היהודי במעמד מתן תורה, ואת סיומה במפעלי היישוב של מדינת ישראל ובעיר ירושלים שלאחר שנת 1967.

ארבעת ציורי "קורות עם ישראל" הם היהלום בכתר יצירתו הרבגונית של משה רוזנטליס, הן ריאליסטית והן מופשטת. הכוח והמיומנות האמנותית שבהם הצטיין באים בהם לידי ביטוי איכותי יוצא דופן.

הופעתה בציבור של סדרת הציורים, שעד כה נחבאה אל הכלים בעטיו של מעין 'צו הפשטה' שנכפה על שדה האמנות הישראלית בשנות הששים והשבעים של המאה העשרים, היא אירוע אמנותי משמעותי ומרתק. ביצירתה, הטומנת בחובה תמצות חזותי של הוויה ישראלית, הקדים רוזנטליס את זמנו. חשיפתה של הסדרה בתערוכה זו, ומאוחר יותר כחלק מתצוגת הקבע של בית התפוצות, היא מהלך חשוב לציורים היסטוריים אלה.

התערוכה בשיתוף עם בית רוזנטליס

rosenthalis logo heb