יהדות השרירים: יהודים בעולם הספורט

הוצגה בשנת 1985

אוצרת: רחל ארבל

"קבוצת הדוגמה" של מתעמלי מכבי תל אביב, 1921"קבוצת הדוגמה" של מתעמלי מכבי תל אביב, 1921. (המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, בית התפוצות, באדיבות ארכיון תנועת מכבי, כפר המכביה)

"קבוצת הדוגמה" של מתעמלי מכבי תל אביב, 1921"קבוצת הדוגמה" של מתעמלי מכבי תל אביב, 1921. (המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, בית התפוצות, באדיבות ארכיון תנועת מכבי, כפר המכביה)