מאה שנות יישוב יהודי במערב קנדה, 1981 [ננעלה]

הוצגה בשנת 1981

אוצרת: נאוה שרייבר

בית התפוצות מארח את התערוכה "מאה שנות יישוב יהודי במערב קנדה", שהוכנה במשותף בידי "החברה להיסטוריה יהודית של מערב-קנדה" והקהילות היהודיות באותן איזור. התערוכה תוכננה על-ידי מר הארי גוטקין, סגן-נשיא החברה להיסטוריה יהודית, בעזרתן של מנהלת החברה, הגב' דורותי הרשפילד, והארכיבאית, גב' אסתר ניסנהולט.

הבאתה של התערוכה לישראל התאפשרה הודות לנדיבותו של מר סול קייני מוויניפג, נשיא הכבוד של "החברה להיסטוריה יהודית של מערב-קנדה" וגזבר הקונגרס היהודי העולמי. על כך נתונה לו תודת בית התפוצות.
התערוכה הוצגה לראשונה, בגרסתה המקורית, בשם "מסע אל מורשתנו", בוויניפג בשנת 1972/73. לאחר מכן הוכנה גרסה ניידת שנדדה בכל רחבי קנדה. בבית התפוצות מוצגת התערוכה בהשמטת קטעים אחרים, שרובם נוגעים לתיאור היבטים כלליים של חיים דתיים יהודים ולחייה של יהדות מזרח אירופה.

הקטלוג הושתת על החומר שבתערוכה וכן על ספרו של הארי גוטקין "מסע אל מורשתנו", שהופיע בקנדה בשנת 1980.