"מבצע פינאלה" - סיפור לכידתו של אייכמן [ננעלה]


הוצגה בשנת 2012

ראיון עם אבנר א. – ידיעות אחרונות, 27.1.16

"באין תחבולות יפול עם, ותשועה ברוב יועץ" (משלי י"א, י"ד)

עם תום מלחמת העולם השנייה, עת הלכו והתבררו ממדי החורבן שפקד את העם היהודי, עלה בקרב רבים הצורך לבוא חשבון עם מחוללי האסון. אחד המרכזיים שבפושעי המלחמה האלה היה אדולף אייכמן: מבכירי המנגנון הנאצי ומי שניהל בפועל, באופן קפדני וחסר פשרות, את המערך הלוגיסטי של "הפתרון הסופי".

לאחר המלחמה הצליח לחמוק מידי בעלות הברית, ובשנת 1950 ברח לארגנטינה תחת זהות בדויה.

במאי 1960 נחטף אייכמן במבצע של המוסד, בפיקודו של איסר הראל ובשיתוף היחידה המבצעית של השב"כ. הוא הוברח לישראל בסיועה של חברת אל-על ואנשיה. מבצע הלכידה אִפשר להעמידו לדין בירושלים, בירת העם היהודי. משפט אייכמן נתן פומבי כמעט לראשונה לסיפורי הניצולים, לזכרונותיהם ולעדויות ששרטטו את דיוקנה של הרוח האנושית במחוזות של גבורה ואצילות נפש לצד תהומות של שפלות שלא יעלו על הדעת.

לראשונה בתולדותיו, במלאת 52 שנה ללכידה, חושף המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים את סיפור החטיפה באמצעות פריטים, תעודות, מסמכים ושיטות פעולה שפותחו והופעלו לראשונה במבצע זה. המוצגים הנחשפים בתערוכה נותנים על כן גוף של חומר לרגע מכונן בתולדות מדינת ישראל והעולם כולו: רגע שהתחולל בזכות גבורתם של מעטים, אשר אפשרו לרבים לשאת סוף-סוף את קולם באוזני אלה שמיאנו עד אז לשמוע.

המוסד מפשיל את מסך הסודיות כדי לספר לדור שלא ידע ולהצדיע לארגונים ולאנשים בארץ ומעבר לים, שפעלו תוך סיכון רב, להודות להם ולמשפחותיהם – ולשלוח תודה מיוחדת אל אלה שעד היום אנו נמנעים מלחשוף את שמם וזהותם.

מחרטה לשכפול מפתחות, ארכיון המוסד

מחרטה לשכפול מפתחות, ארכיון המוסד

פתיחה: 10 בפברואר, 2012

נעילה: אוקטובר 2012

אוצר התערוכה: אבנר אברהם

עיצוב התערוכה: אוֹרי גלזר, אדריכל | אונה שגב, מעצבת גרפית | ליה אלאונורה פנג, מעצבת פנים

התערוכה ביוזמת המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים

מנהלת אגף אוצרות: סמדר קרן

מנהלת פרויקט: מיכל הומינר

רשמת: גאולה גולדברג

ייעוץ היסטורי: נעמי יצהר

ייעוץ מוזיאלי: אורית אנגלברג ברעם

תרגום ועריכה אנגלית: גייל אריכא

בימוי סרטים: רותם קיפניס

The exhibit was made possible by the generous support of

The IRIS Charity Trust

The SUNFLOWER Charity Trust

The ORCHID Charity Trust

The JASMINE Charity Trust

eichmann_logo??????????