עולם של אתמול: יהודים באנגליה 1920-1870 [ננעלה]

הוצגה בשנת 1984

אוצרת: נאוה שרייבר

צלם: ד"ר נחום ט. גידל

חתונתם של פלורי הולנדר ומיכאל ליוור, דרבי, אנגליה, 22 ביוני 1904. (המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, בית התפוצות, באדיבות ג'פרי ויגודר, ירושלים

חתונתם של פלורי הולנדר ומיכאל ליוור, דרבי, אנגליה, 22 ביוני 1904. (המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, בית התפוצות, באדיבות ג'פרי ויגודר, ירושלים