(מתוך "תמונת חייו"  צילום: סוזן פרידמן)

פנים רבות – הקולנוע הדוקומנטרי בעקבות הזהות היהודית והישראלית

סדרת מפגשים בשיתוף עם הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה

ימי רביעי אחת לשבועיים, בין השעות: 20:00-16:30

13 בנובמבר 2019 עד 10 ביוני 2020

מחיר הסדרה: 850 ש"ח, לזכאי הנחות: 760 ש"ח

עורכת הסדרה: רבקה אדרת  טל': 03-7457908  [email protected]

הקולנוע הדוקומנטרי קנה לו מקום של כבוד וזוכה להצלחה רבה. סרטי הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה אשר יוצגו, הינם סרטים דוקומנטריים איכותיים חדשים המוצגים בפסטיבלי הקולנוע המובילים בארץ ובעולם. כמו כן יוצגו סרטים דוקומנטריים נדירים וסרטים המופקים כיום הכלולים באוסף בית התפוצות.

המרצות/ים הן/הם יוצרי הסרטים, מרצים מהאקדמיה וא/נשי תקשורת.

בקרוב תפורסם התכנית המלאה