תבנית / נוף

"לו יכולנו לחיות בתוך הזיכרון, לא היינו צריכים לכונן אתרים בשמו… הזיכרון הוא תופעה, קשר שלנו אל העבר הנצחי. היסטוריה היא ייצוג של העבר."

מתוך: Between Memory and History: Les Lieux de Memoire פייר נורה

אמניות ואמנים:

מיכל גרינפילד | טניה גרשמן | אלכסנדרה דבורקין | אלכסיי טרסיוק | סיון לביא
עדינה ויקטוריה סומרוקובה | אהרון פז | מיכל יוליה פלינר | ויקטוריה קגנובסקיה

מהי מולדת עבור עולה או מהגר? כיצד תכונן עולה קשר אל מדינה, ארץ וקהילה חדשה ללא זיכרון אישי של "פגיעה במשעולי טללים" כפי שכותב המשורר? האם ההיסטוריה – המשפחתית, הקהילתית, הלאומית – תספיק כדי לכונן זהות חדשה?

האומנים העולים המציגים בתערוכה זו עסוקים בשני תהליכים מקבילים אך דומים להפליא: כאומנים, הם נדרשים לקחת חומרים – חימר, צבע, בד, רגע בזמן – ולעצב מהם יצירה מובחנת ואסתטית. אובייקט חדש, בעל משמעות ואמירה המוצג לקהל הרחב. כעולים, הם נדרשים לקחת חומרים – זיכרונות, היסטוריה לאומית, מסורות, שפה, ולכונן מהם זהות מובחנת וברורה. סובייקט חדש, המחובר לעברו הלאומי ולקהילתו החדשה. אך אף יצירה אינה קלה, ובטח לא יצירה מחודשת של זיכרון. המשתתפים בתערוכה זו פועלים בתווך שבין זיכרון להיסטוריה: הזיכרון האישי של ארץ אחרת, של בני משפחה, מקומות, ריחות ומנהגים זרים, והרצון ליצור מהם היסטוריה חדשה, כזו שתסביר את מקומם החדש בעולם. תערוכה זו משלבת ובוחנת בין שני סוגי יצירה אלו – יצירותיהם של האומנים העולים לפנינו שואלים כמה עבודה, כוונה והמצאה ישנה לא רק ביצירה אומנותית, אלא גם בעלייה, במעבר אל ארץ אחרת ויצירת זהות חדשה.

התערוכה "תבנית נוף" היא תולדה של שיתוף פעולה בין מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות לבין המינהל לסטודנטים עולים, המסייע ל- 6,500 סטודנטים עולים במהלך שנת לימודיהם האקדמית, הן בשכר לימוד והן בשירותי תמיכה וסיוע נרחבים, בכדי להבטיח הצלחתם בלימודים והשתלבותם המיטבית. מקרב כלל הסטודנטים, תשעה אמנים ואמניות נבחרו להתכנס לתהליך סדנאי ששיאו בתערוכה זו.

במהלך המפגשים ביקשנו לחקור עם הסטודנטים שאלות הנוגעות בין השאר לשפה, משפחה, ודת בעקבות הגירתם מארץ המוצא, עליתם ארצה וצעדיהם הראשונים בחברה הישראלית. הסטודנטים מציגים כאן יצירות שהן פרי תהליך זה, ולצידן כמה מילים שלהם על הדילמות והמחשבות שהנחו אותם בעבודתם.

התערוכה בשיתוף עם מינהל הסטודנטים במשרד העלייה והקליטה.

התערוכה מוצגת עד 23.9.18

אלכסיי טרסיוק

טניה גרשמן