"סיפור עתיק בן אלפי שנים וחדש תמיד" (אבא קובנר)


שימו לב: מקץ ארבעה עשורים, תצוגת הקבע הוותיקה ננעלה.

התצוגה החדשה תיפתח בינואר 2021 – קראו על זה עוד

תערוכת הקבע הישנה הוצגה ממאי 1978 ועד אוקטובר 2017. באמצעות ציורי-קיר, שחזורים, דיורמות, תצוגות אור-קוליות, סרטים תיעודיים ותצוגות מולטימדיה שהיו בזמנו חדשניים ומפתיעים, הוצגה קשת רבת-גוונים של הקיום היהודי. התצוגה נחלקה לששה שערים תימטיים: שער המשפחה – בו תוארו חגים, חפצים בבית היהודי, וציוני דרך אישיים ומשפחתיים כמו חתונה, בר מצוה וכו'; שער הקהילה, שעסק בהנהגה העצמית של יהדות התפוצות וכלל דגם גדול של קהילה אשכנזית מן המאה ה-13 על מוסדותיה השונים; שער האמונה, עם דגמי בתי הכנסת הידועים (כיום מוצגים ב"היכל בתי הכנסת"); שער היצירה ובו הוצג בין היתר הקיר המרשים "אפיקי היצירה" – תבליט גלי שהציג את התפתחות התרבות היהודית על כל הסתעפויותיה, מגמותיה והאסכולות השונות שקמו לה;  שער הקיום – 13 תחנות על מרכזים יהודיים, בכל אחת תוארו יחסי הגומלין של היהודים עם סביבתם, מעמדם החוקי, מידת האוטונומיה שקיימו, ויחסיהם עם האסלאם או עם הנצרות; ושער השיבה – שסיפר על שיבת ציון בכל הדורות.

במרכז התצוגה התנוסס עמוד "זכור" לזכרם של יהודים שנהרגו "על קידוש השם", כלומר, בשל יהדותם, לאורך ההיסטוריה.

מבחר מוצגים מהתצוגה: