he

בקרוב

אירוע מיוחד
19.02.2020
"אריק - עמותת אריאל שרון למנהיגות" ומוזיאון העם היהודי בבית התפוצות, מתכבדים להזמין לכנס בנושא: זמן ההכרעה מול איראן? 19 בפברואר בשעה 16:00
הכניסה חופשיתעוד
אירוע מיוחד
אירוע מיוחד
23.02.2020
חוקר המוח פרופ' משה בר ידבר על הקשר בין זיכרון לקבלת החלטות, לאחר קוקטייל ידידים חגיגי. ראשון, 23 בפברואר בשעה 19:15
אירוע מיוחד
הכניסה חופשיתעוד
אירוע מיוחד