he

בקרוב

הודעה
14.10.2018
ביום ראשון, 14 באוקטובר המוזיאון יהיה סגור, עמכם הסליחה.
הודעה
הודעה
02.10.2018 - 16.10.2018
בשל שיפוצים, הכניסה למוזיאון בין התאריכים 2-16 באוקטובר תהיה מהדלת המערבית בלבד, עמכם הסליחה
הודעה