he
מפגש בסדרה
עד 04.06.2019
סדרת המשך. שמונה מפגשים ואירוע סיום חגיגי, ימי שני אחת לשבועיים. המפגש הקרוב: 6 במאי בשעות: 19:45-16:15
מפגש בסדרה
מפגש בסדרה
עד 11.06.2019
יהודים בפולין 1918 - 2018: סדרת מפגשים בימי שני אחת לשבועיים, בשעות 19:45-16:15. המפגש הבא ב-29 באפריל 2019
מפגש בסדרה
מפגש בסדרה
עד 12.06.2019
מפגש נוסף בסדרת הקולנוע הדוקומנטרי. 15 במאי 2019 בשעה 16:30
מפגש בסדרה

בקרוב