he

בקרוב

סדרה
20.11.2020
סדרת היידיש של בית התפוצות לחורף 2020 בשיתוף בית שלום עליכם. ימי שישי פעם בחודש בשעה 9:00
סדרה
סדרה
24.11.2020
סדרת המפגשים שלנו על אודות יהדות עיראק חוזרת לעונה נוספת, החל מ-24 בנובמבר, אחת לשבועיים בימי שלישי אחה"צ
סדרה