he

בקרוב

סדרה
20.01.2020
מפגש בסדרת יהודי עיראק. ימי שני אחת לשבועיים, בשעות 19:45-16:15. המפגש הבא ב-20 בינואר
סדרה
סדרה
29.01.2020
סדרת קולנוע דוקומנטרי. ימי רביעי אחת לשבועיים, בין השעות: 20:00-16:30.
סדרה
סדרה
07.02.2020
מפגש בסדרת היידיש של בית התפוצות בשיתוף בית שלום עליכם. שישי, 7 בפברואר 2020 בשעה 9.00
סדרה
סדרה
27.01.2020 - 23.06.2020
סדרת המשך. שמונה מפגשים ואירוע סיום חגיגי, ימי שני בשעות: 19:45-16:15
סדרה