he

בקרוב

מפגש בסדרה
19.01.2018
"ביי מיר ביסטו שיין", הצגה מוזיקלית עפ"י הרפרטואר העשיר של האחיות ברי - מפגש בסדרה על תרבות היידיש בניו יורק. יום שישי, 19 בינואר בשעה 9.00
מפגש בסדרה
מפגש בסדרה
22.01.2018
מפגש בסדרה על יהודי מרוקו: סרטו הדוקומנטרי של פרופ' סמי שלום שטרית, יום שני, 22 בינואר בשעה 16.15
מפגש בסדרה
מפגש בסדרה
31.01.2018
מפגש בסדרת הקולנוע הדוקומנטרי - והפעם, שני סרטים של בית הספר לקולנוע "מעלה" בירושלים, ומפגש המנהלת נטע אריאל. רביעי, 3.1 בשעה 16.30
מפגש בסדרה