he
מפגש בסדרה
עד 04.06.2019
סדרת המשך. שמונה מפגשים ואירוע סיום חגיגי, ימי שני אחת לשבועיים. המפגש הקרוב: 25 בפברואר
מפגש בסדרה
מפגש בסדרה
עד 11.06.2019
יהודים בפולין 1918 - 2018: סדרת מפגשים בימי שני אחת לשבועיים, בשעות 19:45-16:15. המפגש הבא ב-4 במרס 2019
מפגש בסדרה

בקרוב