he

בקרוב

סדרה
27.11.2019
סדרת קולנוע דוקומנטרי. ימי רביעי אחת לשבועיים, בין השעות: 20:00-16:30. רביעי, 27 בנובמבר
סדרה
סדרה
02.12.2019
מפגש בסדרת יהודי עיראק. ימי שני אחת לשבועיים, בשעות 19:45-16:15. המפגש הבא ב-2 בדצמבר
סדרה
סדרה
06.12.2019
מפגש בסדרת היידיש של בית התפוצות בשיתוף בית שלום עליכם. שישי, 6 בדצמבר בשעה 9.00
סדרה