he

בקרוב

מפגש בסדרה
05.11.2018
יהודים בפולין 1918 - 2018: סדרת מפגשים בימי שני אחת לשבועיים, בשעות 19:45-16:15. מפגש ראשון: 5 בנובמבר 2018
מפגש בסדרה
מפגש בסדרה
07.11.2018
פנים רבות - הקולנוע הדוקומנטרי בעקבות הזהות היהודית והישראלית - סדרה חדשה בימי רביעי אחת לשבועיים. מפגש ראשון: 7 בנובמבר בשעה 16:30
מפגש בסדרה
מפגש בסדרה
23.11.2018
הומור וסאטירה בתרבות היידיש: סדרת מפגשים בימי שישי אחת לחודש, בשעות 11:00-09:00. מפגש ראשון 23 בנובמבר
מפגש בסדרה