he
מפגש בסדרה
23.04.2018
מפגש בסדרה על יהודי מרוקו, והפעם על מאגיה וקמעות, עם פרופ' שלום צבר, יום שני, 23 באפריל בשעה 16:15
מפגש בסדרה

בקרוב

מפגש בסדרה
25.04.2018
מפגש בסדרת הקולנוע הדוקומנטרי - והפעם, "בן גוריון - אפילוג", מפגש עם יעל פרלוב, רביעי, 25.4 בשעה 16.30
מפגש בסדרה
מפגש בסדרה
11.05.2018
על המחזה "יענקל דער שמידט". יום שישי, 11 במאי בשעה 9.00
מפגש בסדרה