he
תערוכת לובי
סגור עד 11.10
מיצג מוזיקלי-ויזואלי המבוסס על השיר I’m Ready, my Lord לזכרו של היוצר היהודי הקנדי לאונרד כהן
הכניסה חופשיתעוד
תערוכת לובי
תערוכת לובי
עד 31.12.2020
סגור עד 11.10
התערוכה "עדשה יהודית 2020" - צעירות וצעירים מישראל ומרחבי העולם מצלמים את המקום המיוחד שלהם בתוך הסיפור היהודי
הכניסה חופשיתעוד
תערוכת לובי